Αναπτυξιακοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο ΄Εδαφος ΕΑΣ Λέσβου - Σκάλα Καλλονής Κυριακή 3-02-2019

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και σύμφωνα με την υπ΄ αρ.5231/26-11-2018 προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ, διοργανώνει τους ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ, οι οποίοι θα διεξαχθούν με τους παρακάτω όρους:1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 με ώρα έναρξης 09.30 το πρωί, σε Δημόσιους Δρόμους της περιοχής της Σκάλας Καλλονής.

Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 στον ίδιο τόπο και με το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα.

2. ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Το σημείο τερματισμών και τα σημεία εκκινήσεων θα είναι επί της παραλιακής οδού της Σκάλας Καλλονής.

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΗΛΙΚΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κατηγορία
Έτη Γέννησης
Αγώνισμα
Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ)
2008 – 2009 – 2010
800 μ.
Κ14 (ΠΠ-ΠΚ Β΄)
2006 - 2007
2.000 μ.
Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α΄)
2004 - 2005
3.000 μ.
Κ18 (Π)
2002 2003
4.000 μ.
Κ18 (Κ)
2002 2003
3.000 μ.
Κ20 (Ε)
2000 2001
6.000 μ.
Κ20 (Ν)
2000 - 2001
4.000 μ.
Κ23 (Α)
1997 – 1998 - 1999
6.000 μ.
Κ23 (Γ)
1997 – 1998 - 1999
4.000 μ.
Ανδρών
1996 & Μεγαλύτεροι
6.000 μ.
Γυναικών
1996 & Μεγαλύτερες
4.000 μ.


α) Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 που έχουν γεννηθεί το 2004, μπορούν εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Κ18.

β) Οι αθλητές–αθλήτριες της κατηγορίας Κ23, μπορούν εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Α - Γ.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής (σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην παράγραφο 3 ) οι αθλητές - αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία - μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους - ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των

Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές – αθλήτριες σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.

β) Οι αθλητές – αθλήτριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

γ) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μαθητές – μαθήτριες, αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

- Οι μαθητές – μαθήτριες θα συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους, και το έτος γέννησης τους στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

- Οι ενήλικοι δρομείς οι οποίοι δεν είναι μαθητές – μαθήτριες, θα συμμετέχουν στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία Α/Γ.

δ) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες με τα σωματεία, ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών της

εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

ε) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Τα σωματεία και τα σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα δηλώσεων συμμετοχής και να τα αποστείλουν με e-mail στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (ηλεκτρονική διεύθυνση: segas-le@otenet.gr) το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 29 Ιανουαρίου 2019. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει συμπληρωθούν ηλεκτρονικά με όλα τα στοιχεία σωστά και να αποστέλλονται αποκλειστικά από τα e-mail που διαθέτουν τα σωματεία ή τα σχολεία. Μόνο κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα θεωρείται έγκυρη η δήλωση.

2) Στις δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων και των σχολείων πρέπει να αναγράφονται, το επίθετο-όνομα των αθλητών – τριών ολογράφως και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ όπως ΑΚΡΙΒΩΣ αναφέρεται στο δελτίο τους, το έτος γέννησης (ειδικά για τους μαθητές), ο αριθμός δελτίου εγγραφής στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Το αγώνισμα της κατηγορίας που δικαιούνται να συμμετέχουν θα επισημαίνεται στο αντίστοιχο τετραγωνάκι με το γράμμα Χ .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το δελτίο του αθλητή δεν έχει επιστραφεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο σωματείο, ο αθλητής μπορεί να αγωνιστεί με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται στη δήλωση συμμετοχής ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός δελτίου εγγραφής του στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

6. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

α) Οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα κλήσης που θα λειτουργεί στην Πλατεία της Σκάλας Καλλονής, το πρωϊ της Κυριακής 3/02/2019 από ώρα 08:30, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και να παραλάβουν τον αριθμό που θα αγωνιστούν, προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας.

Σύμφωνα με το υπ΄αρθ΄248/16-1-19 έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει δοθεί παράταση μέχρι 31/7/2019 στην προθεσμία για την έκδοση κάρτας υγείας των αθλητών. Έτσι στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
α.1) Οι αθλητές -τριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» και έχουν ήδη θεωρημένη κάρτα υγείας αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο 4479/2017.

α.2)Οι αθλητές -τριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» ή θα εκδώσουν δελτίο στο μέλλον και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρημένη από ιατρό την κάρτα υγείας αθλητή.

Οι αθλητές αυτοί πρέπει να θεωρήσουν την κάρτα υγείας αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.(όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).

Α.3) Οι αθλητές -τριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από ιατρό την κάρτα υγείας αθλητή.

Για τους αθλητές αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) στην πίσω όψη του δελτίου τους μέχρι και της λήξης της. Για την ανανέωση της πιστοποίησης υγείας συστήνεται η ιατρική θεώρηση στην κάρτα υγείας αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.(όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).

Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης.

β) Οι αθλητές - τριες που είναι από μετεγγραφή της τελευταίας περιόδου και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας και απαραίτητα θεωρημένη την κάρτα υγείας αθλητή.

γ) Οι μαθητές – μαθήτριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., είτε δηλωθούν με δήλωση συμμετοχής από σχολείο είτε δηλωθούν την ημέρα του αγώνα, πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:

1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους.

2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» ή κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος (τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους).

δ) Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., και δηλωθούν την ημέρα του αγώνα, πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:

1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους.

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι: «έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέτασης».

ε) Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν όλα τα παραπάνω που αναφέρονται και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει τα παραπάνω στοιχεία.

Ø ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Ø ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ή ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ -ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΛΕΣΒΟΥ.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Οι Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, ΔΕΝ έχουν αξιολόγηση και ΔΕΝ καλύπτονται έξοδα μετακίνησης για τα σωματεία από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

8. ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ –ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Στον πρώτο νικητή – τρια, κάθε αγώνα (παράγραφος 3) των κατηγοριών

Κ20, Κ23 και Α/Γ, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα εξασφαλίσει τη θέση συμμετοχής και την εγγραφή, χωρίς οικονομική συμμετοχή, στο αγώνισμα που θα συμμετέχουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 2019 (5.000 – 10.000 – Διεθνής Μαραθώνιος) και σε όλους τους αγώνες RUN GREECE 2019.

9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για διαφόρους λόγους, (πλαστοπροσωπία, αντικανονική συμμετοχή, με βάση τη προκήρυξη ή το γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων), εάν είναι απαραίτητο θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των αγώνων, από την επιτροπή ελέγχου και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το τέλος των αγώνων η Ε.Α.Σ. ΛΕΣΒΟΥ υποχρεούται, εάν υπάρχουν ακυρώσεις, να ενημερώσει το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

10. ΕΠΑΘΛΑ:
Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα στους τρεις (3) πρώτους-ες νικητές-τριες της ατομικής κατάταξης για όλες τις κατηγορίες και σε ειδική εορταστική τελετή, που θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη του αγωνιστικού προγράμματος στο Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής.

11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Ο τεχνικός υπεύθυνος των Αναπτυξιακών Αγώνων Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Λέσβου Στέλιος Μακαρώνης.

12. ΓΕΝΙΚΑ:

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ø Με μέριμνα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα υπάρχουν λεωφορεία για την μετακίνηση των συμμετεχόντων, αθλητών-τριών, συνοδών, κριτών, από Μυτιλήνη - Σκάλα Καλλονής - Δημοτικό Θέατρο Καλλονής-Μυτιλήνη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/02/2019 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

1) Από Μυτιλήνη - Σκάλα Καλλονής (Τόπος Αγώνων)

Αναχώρηση: Από την κεντρική είσοδο του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης και ώρα 08:15.

2) Από Σκάλα Καλλονής–Δημοτικό Θέατρο Καλλονής (Βραβεύσεις)

Αναχώρηση: Από το πάρκινγκ Σκάλας Καλλονής και ώρα 11:45.Μετά την λήξη του αγωνιστικού προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής και ώρα 12:30 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η τιμητική εορταστική εκδήλωση βραβεύσεων της ΕΑΣ Λέσβου που περιλαμβάνει:

· Απονομές επάθλων στους νικητές-τριες των αγώνων.

· Βραβεύσεις των αθλητών – τριών της ΄Ενωσης που διακρίθηκαν σε διεθνείς και πανελλήνιους αγώνες κατά την αγωνιστική περίοδο 2018, προπονητών, σωματείων κ.α.

· Κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

3) Από Δημοτικό Θέατρο Καλλονής – Μυτιλήνη

Η επιστροφή από Καλλονή προς Μυτιλήνη θα γίνει με τα λεωφορεία, μετά και το πέρας της εκδήλωσης βραβεύσεων.

Αναχώρηση:Από Δημοτικό Θέατρο Καλλονής και ώρα περίπου 14:30.

Ø Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου του ΣΕΓΑΣ 2018 - 2019.

Ø Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν κανονικά εφ’ όσον συμμετέχει, έστω και ένας ( 1 ) αθλητής -τρια.

Ø Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:

Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή-τριας.

Ø Ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Αλυτάρχη και τον Τεχνικό Υπεύθυνο – Διευθυντή των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου