Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού συνολικού ύψους 404.000 € από το Π.Δ.Ε. τουΥπουργείου Υγείας

ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού συνολικού ύψους 404.000 € από το Π.Δ.Ε. τουΥπουργείου Υγείας.

Προκηρύχθηκαν οι κάτωθι διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη:
- Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια αναπνευστήρων ΜΕΘ ύψους 85.470,09 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Είναι σε διαδικασία συμβασιοποίησης.
- Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια συστημάτων τεχνικού νεφρού αιμοδιήθησης-αιμοκάθαρσης ύψους 173.076,92 € χωρίς ΦΠΑ. Είναι στη διαδικασία έλεγχου των δικαιολογητικών τεχνικής αξιολόγησης και εξετάζονται υποβληθείσες ενστάσεις.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κλιβάνου ταχείας αποστείρωσης ύψους 6.410,26 € χωρίς ΦΠΑ. Έχει υπογραφεί σύμβαση.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών τρυπανιών ύψους δαπάνης 15.384,62 € χωρίς ΦΠΑ. Υποβλήθηκε στο Δ.Σ για έγκριση η οικονομική αξιολόγηση.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξωτερικού βηματοδότη ύψους δαπάνης 2.564,10 χωρίς ΦΠΑ. Είναι σε διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και εξέτασης υποβληθείσας ένστασης.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια Σετ Πεταλεκτομής πολλαπλών χρήσεων-σετ κρανιοτομής πολλαπλών χρήσεων-κρανιοτόμος ύψους διαπάνης 58.119,66 € χωρίς ΦΠΑ. Υποβλήθηκε για έγκριση στο ΔΣ ή οικονομική αξιολόγηση.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος ασφαλούς απόρριψης κυτταροστατικών ύψους δαπάνης 4.273,50 € χωρίς ΦΠΑ. Είναι σε διαδικασία ελέγχου αξιολόγησης προσφορών από την επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου