Στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» η αποχέτευση και επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Νότιας περιοχής Δ.Ε. Μυτιλήνης

Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2019 και με αρ. πρωτ.  1796/22-2-2019 υποβλήθηκε από τη ΔΕΥΑ Λέσβου στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με αρ. πρωτ. 18341/10-05-2018, ως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ. 50453/21-09-2018 και 69598/3-12-2018 προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» η κατασκευή του έργου «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Νότιας περιοχής Δ.Ε. Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 14.141.418,21 € .

Σχετικά με την παραπάνω πρόταση που υπέβαλε η ΔΕΥΑ Λέσβου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μια συνεχή προσπάθεια ετών και από πολλούς ανθρώπους σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Όταν διεκδικείς έργα για το νησί σου με επιχειρήματα, μεθοδικά και με αποφασιστικότητα δεν μπορεί παρά να έχεις θετική κατάληξη.
Είμαστε στην αναμονή της τυπικής ένταξης της πρότασης της ΔΕΥΑΛ για χρηματοδότηση για την άμεση προκήρυξη κατασκευής του έργου».
Από τη ΔΕΥΑΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου