Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΘΕΜΑ4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ κλπ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ & ΧΙΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΥΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ << ΚΡΟΝΟ >> ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Δημοσθένης Βούκουνας Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ».
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ».
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ »
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ».
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 147/2018 (ΑΔΑ : ΩΖΥΨ7ΛΩ- 3Μ9) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ « ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ».
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΘΥΜΝΗΣ.
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2019.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Γιαρμαδούρος Έπαρχος Λήμνου.
ΘΕΜΑ16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγήτρια: κ. Καλλιόπη Γόμου-Πρωτογεράκη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής.
ΘΕΜΑ17ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Παιδείας & Αθλητισμού.
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Χριστιάνα Καλογήρου.
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
κ. Ευστράτιο Κύτελη.
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.
5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Νικόλαο Κατρακάζο.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Καμπούρη.
2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4. κ.κ. Δημάρχους Δήμων Περιφέρειας.
5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου