Από παρακαμπτήριες οδούς η κυκλοφορία των οχημάτων στο αριστερό ανάχωμα του Ευεργέτουλα

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι σήμερα Τρίτη 12-2-2019 λόγω των δυσκολιών επισκευής της βλάβης ύδρευσης στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας της πόλης Μυτιλήνης, επί του αριστερού αναχώματος στον Ευεργέτουλα, δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση αυτής.

Οι σημερινές καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση των συνεργείων στο σημείο της βλάβης λόγω του μεγάλου βάθους εκσκαφής, περίπου 5m, σε χαλαρά εδάφη.
Καταβάλλονται προσπάθειες για να μη γίνουν διακοπές της υδροδότησης της πόλης Μυτιλήνης, έως ότου τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ καταφέρουν να προσεγγίσουν το σημείο της εκτεταμένης βλάβης του αγωγού ύδρευσης.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο αριστερό ανάχωμα του Ευεργέτουλα θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς.
Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου