Αναπτυξιακοί Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Κοντοπούλι Λήμνου 17/03/2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή το πρωί 17 Μαρτίου 2019 πρόκειται να διεξαχθούν στο Κοντοπούλι της Λήμνου, οι αναβληθέντες Αναπτυξιακοί Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου του ομίλου των σωματείων της Λήμνου. Οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45/5.02.2019 προκήρυξη την 17η Φεβρουαρίου 2019, είχαν αναβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο νησί.
Τους αγώνες διοργανώνουν η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου και ο ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Λήμνου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα διεξαχθούν σε δημόσιους δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Κοντοπουλίου Λήμνου.
Η ώρα έναρξης αγωνιστικού προγράμματος είναι 10:00 και η λήξη περίπου στις 12:15 με κεντρικό σημείο της διοργάνωσης την πλατεία του χωριού.
1. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΗΛΙΚΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κατηγορία
Έτη Γέννησης
Αγώνισμα
Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ)
2008 – 2009 – 2010
800 μ.
Κ14 (ΠΠ-ΠΚ Β΄)
2006 - 2007
2.000 μ.
Κ16 (ΠΠ-ΠΚ Α΄)
2004 - 2005
3.000 μ.
Κ18 (Π)
2002 2003
4.000 μ.
Κ18 (Κ)
2002 2003
3.000 μ.
Κ20 (Ε)
2000 2001
6.000 μ.
Κ20 (Ν)
2000 - 2001
4.000 μ.
Κ23 (Α)
1997 – 1998 - 1999
6.000 μ.
Κ23 (Γ)
1997 – 1998 - 1999
4.000 μ.
Ανδρών
1996 & Μεγαλύτεροι
6.000 μ.
Γυναικών
1996 & Μεγαλύτερες
4.000 μ.

α) Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 που έχουν γεννηθεί το 2004, μπορούν εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Κ18.
β) Οι αθλητές–αθλήτριες της κατηγορίας Κ23, μπορούν εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Α - Γ.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές - αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία - μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους - ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές – αθλήτριες σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.
β) Οι αθλητές – αθλήτριες, με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες διοργανώσεις «Αναπτυξιακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», ανάλογα με τους τόπους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.
γ) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μαθητές – μαθήτριες, αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
- Οι μαθητές – μαθήτριες θα συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους, και το έτος γέννησης τους στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.
- Οι ενήλικοι δρομείς οι οποίοι δεν είναι μαθητές – μαθήτριες, θα συμμετέχουν στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία Α/Γ.
δ) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες με τα σωματεία, ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.
ε) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

3. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
α) Οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα κλήσης που θα λειτουργεί στην Πλατεία Κοντοπουλίου το πρωϊ της Κυριακής 17/03/2019 και από ώρα 09:00, προκειμένου να δηλωθούν και να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, να παραλάβουν τον αριθμό που θα αγωνιστούν, προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας.
Σύμφωνα με το υπ΄αρθ΄248/16-1-19 έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει δοθεί παράταση μέχρι 31/7/2019 στην προθεσμία για την έκδοση κάρτας υγείας των αθλητών. Έτσι στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
α.1) Οι αθλητές -τριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» και έχουν ήδη θεωρημένη κάρτα υγείας αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο 4479/2017.
α.2)Οι αθλητές -τριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» ή θα εκδώσουν δελτίο στο μέλλον και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρημένη από ιατρό την κάρτα υγείας αθλητή.
Οι αθλητές αυτοί πρέπει να θεωρήσουν την κάρτα υγείας αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.(όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).
Α.3) Οι αθλητές -τριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από ιατρό την κάρτα υγείας αθλητή.
Για τους αθλητές αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) στην πίσω όψη του δελτίου τους μέχρι και της λήξης της. Για την ανανέωση της πιστοποίησης υγείας συστήνεται η ιατρική θεώρηση στην κάρτα υγείας αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.(όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).
Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης.
β) Οι αθλητές - τριες που είναι από μετεγγραφή της τελευταίας περιόδου και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας και απαραίτητα θεωρημένη την κάρτα υγείας αθλητή.
γ) Οι μαθητές – μαθήτριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., είτε δηλωθούν με δήλωση συμμετοχής από σχολείο είτε δηλωθούν την ημέρα του αγώνα, πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:
1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους.
2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» ή κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος (τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους).
δ) Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., και δηλωθούν την ημέρα του αγώνα, πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:
1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους.
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι: «έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέτασης».
3) Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν όλα τα παραπάνω που αναφέρονται και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει τα παραπάνω στοιχεία.
Ø ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.
Ø ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ή ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ -ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΛΕΣΒΟΥ & Ο ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ. 

4. ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ –ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Στον πρώτο νικητή – τρια, κάθε αγώνα (παράγραφος 3) των κατηγοριών
Κ20, Κ23 και Α/Γ, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα εξασφαλίσει τη θέση συμμετοχής και την εγγραφή, χωρίς οικονομική συμμετοχή, στο αγώνισμα που θα συμμετέχουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 2019 (5.000 – 10.000 – Διεθνής Μαραθώνιος) και σε όλους τους αγώνες RUN GREECE 2019.
5. ΕΠΑΘΛΑ:
Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα στους τρεις (3) πρώτους-ες νικητές-τριες της ατομικής κατάταξης για όλες τις κατηγορίες.
6. ΓΕΝΙΚΑ:
Ø Στους αγώνες ορίζεται ως επόπτης το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣ Λέσβου κ. Κουμαράς Στέλιος και τεχνικός υπεύθυνος ο προπονητής του Α.Ο. Ηφαιστία Λήμνου κ. Τσίκοβας Αθανάσιος.

Ø Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου του ΣΕΓΑΣ 2018 - 2019.

Ø Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν κανονικά εφ’ όσον συμμετέχει, έστω και ένας ( 1 ) αθλητής -τρια.

Ø Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:

Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή-τριας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονταν στην υπ’ αρ. 45/5-2-2019 Προκήρυξη των αγώνων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

                                                  Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΛΕΣΒΟΥ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΜΙΛΟΣ ΛΗΜΝΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ  17  ΜΑΡΤΙΟΥ   2019
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ ΛΗΜΝΟΥΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

10.15

800μ


Κ  12
(ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ)

2008-2009-2010

10.30

2.000μ

Κ  14
(ΠΠ-ΠΚ Β΄)

2006-2007


10.45


3.000μ

Κ  16  (ΠΠ-ΠΚ Α΄)

2004-2005

Κ 18   ( Κ )

2002-2003-2004
11.15
4.000μ

Κ  18 ( Π )

2002-2003-2004

Κ 20 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ)

2000-2001

Κ 23 (ΝΕΩΝ ΓΥΝ.)

1997-1998-1999

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1999-98-97-96 & ΜΕΓΑΛ.11.456.000μ


Κ 20 (ΕΦΗΒΩΝ)

2000-2001

Κ 23 (ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ)

1997-1998-1999

ΑΝΔΡΩΝ

1999-98-97-96 & ΜΕΓΑΛ.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου 
Σ. Μακαρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου