2η Συνάντηση του Έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ με συμμετοχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου

Στις 14-15/03/2019 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Στόχος του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ είναι  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης της αυθεντικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή Β. Αιγαίου - Κύπρου και της δόμησης των μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της πορείας του έργου, οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα άμεσων ενεργειών καθώς και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός υλοποίησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία αποτελεί τον  επικεφαλής εταίρο του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, οι  Κ. Αδαμίδης Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής και Γ. Λαγουτάρης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας της Ελλάδας (ΕΚΕΤΑ), το Γενικό Χημείου του κράτους της Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου καθώς και εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg Ελλάδας-Κύπρου. Στο πλαίσιο των εργασιών της συνάντησης και με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συμφωνήθηκε  να ενταθούν οι προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα και την ενεργό συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο στόχος που τέθηκε προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες απαραίτητες ενέργειες ώστε από να ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών η ταυτοποίηση τοπικών προϊόντων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η χορήγηση σχετικού σήματος αυθεντικότητας.
Η πρώτη ημέρα έκλεισε με ανοιχτή εκδήλωση για την ενημέρωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και τοπικών φορέων της Κύπρου σε σχέση με τις δράσεις του έργου, τις καινοτόμες επιστημονικές μεθοδολογίες και τεχνικές καθώς και τις δυνατότητες συμμετοχής των τελικών χρηστών σε αυτό. Αντίστοιχες εκδηλώσεις ενημέρωσης των τοπικών επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη Λήμνο. Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε τεχνικές συναντήσεις των εταίρων με ΜμΕ παραγωγής τοπικών προϊόντων για την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στόχων του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου