ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 5ΕΤΙΑ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι  στη  δράση  1.1 «Βιολογική Γεωργία-5ετία», ότι αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 4-3-2019 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για έτος εφαρμογής 2016 οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της 3ης πληρωμής.
Οι δικαιούχοι είναι 77 με συνολικό ποσό πληρωμής 110.733,38 € και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.


                                                                                               Ε.Π.         
                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                 
                                                               ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου