ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 7-3-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ώρα 5:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:

           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  1.  
Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Αντιδήμαρχος   κ. Καρασάββας Νικόλαος


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Πρέπει να εγκριθεί άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο η υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», κατόπιν της εγκρίσεως τροποποίησης Ο.Ε.Υ Δήμου Λέσβου βάσει του ΦΕΚ 557/Β/22-2-2019, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.2 του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 «Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου