Αποκομιδή ανακύκλωσης στη Δ.Ε. Γέρας

Γίνεται γνωστό ότι στον τομέα της Δημοτικής Ενότητας Γέρας η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνεται με συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα, μέχρις ότου διορθωθεί η βλάβη στο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6722.


Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Κατζανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου