Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

   
          Η   Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της  ΠΕ Λέσβου ενημερώνει τους αμπελουργούς του νησιού, ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020.
Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που τα αμπελοτεμάχιά τους είναι καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο, είναι σε καλή γεωργική κατάσταση (καλλιεργημένα) και έχουν υποβάλει δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 25 Μαΐου 2019 στα  γραφεία της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) ή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής.
Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν το πρόγραμμα καθορίζονται κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε ευρώ/στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΜΕΤΡΑ ΕΥΡΩ/ ΣΤΡΕΜΜΑ
α. Εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους και αναφύτευση  (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)  1175
β. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων) 260
   
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής  (τηλ. 2253022565) και κάθε  Τετάρτη στο  Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πολιχνίτου  (τηλ. 2252041261).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου