ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΗΣ 8-4-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 019, ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Έγκριση για την καταβολή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 στους υπαλλήλους των Δ/νσεων (α) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, (β) Τεχνικών Υπηρεσιών, (γ) Περιβάλλοντος & Πρασίνου και (δ) Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
2.       
Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 147/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά:  «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: α) Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου 2019, β) Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών 2019 και γ) Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου Λέσβου 2019»
3.       
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή Οστεοφυλακίου Λισβορίου»
4.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 191/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης-29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (Δ.Ε Ευεργέτουλα)», με  ανάδοχο τον Γλεζέλλη Αντώνιο
5.       
Προσκύρωση  έμπροσθεν της ιδιοκτησίας  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΙΒΑΝΗ, στο Ο.Τ. 301Β  εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Πλωμαρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
6.       
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
7.       
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2019
8.       
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
9.       
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού,                                       Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
10.  
Αντικατάσταση εκπροσώπου – τακτικό μέλος -  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της Προγραμματικής  Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης: «Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα Στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής»
11.  
Έγκριση τοποθέτησης Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης
12.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Π.3.3.1), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Π.4.3.1)»
13.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο: «Παρακολούθηση, Διαχείριση και Συντονισμός Έργου», - Π.1.3.2 - στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities»
14.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Λέσβου (City Marketing, City Branding), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
15.  
Έγκριση ηλεκτροδότησης του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
16.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ν.Α  ΛΕΣΒΟΥ»
17.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
18.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου  με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Ε Καλλονής Δήμου Λέσβου»
19.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής Οριστικής του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Εσωτερικοί χρωματισμοί του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης»
20.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου», αναδόχου εταιρείας Βασιλείου Μεταξά Ε.Ε.
21.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών κοινοτικού καταστήματος Πελόπης της Δ.Ε. Μανταμάδου»
22.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής λόγω του κατεπείγοντος»
23.  
Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017», αναδόχου Ιορδάνου Γεώργιου
24.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12ης Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών»
25.  
Έγκριση 3ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΠΕΤΡΙ 2΄ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ» [MIS 365208]
26.  
Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
27.  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΝΙΑ» Αναδόχου Π.Ζουρου Ε.Δ.Ε.
28.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητα Μυτιλήνης» χρήση 2017-2019
29.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Τουαλετών που κατέρρευσαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης στις 12-06-2017 στο ΓΕΛ Άντισσας»
30.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Άρση επικινδυνότητας στην οδό από Κάπη προς Γενί Λιμάνι με την κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων»
31.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην Βρίσα και Λισβόρι που κατέρευσαν λόγω του σεισμού της 12-06-2017 και των πρόσφατων βροχοπτώσεων για την άρση επικινδυνότητας» του Δήμου Λέσβου
32.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής   Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Άντισσα»
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
33.  
Έγκριση κονδυλίου για την κοπή χόρτων στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου
34.  
Έγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
35.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τη δαπάνη για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων εορτασμού του Πάσχα  στο Δήμο  Λέσβου έτους 2019
36.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την  επιχορήγηση του ιστιοπλοϊκού ομίλου Μυτιλήνης
37.  
Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την επιχορήγηση των συλλόγων για την κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασμού του Αγίου Γεωργίου και της αναβίωσης του εθίμου της κούνιας  στο Δήμο Λέσβου
38.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
39.  
Έγκριση 11ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
40.  
Έγκριση 12ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
41.  
Έγκριση 13ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
42.  
Έγκριση 14ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
43.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
44.  
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ (καθολικό διάδοχο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας) για ανανέωση/ παράταση της παραχώρησης χρήσης καταστημάτων & αιθουσών των οικισμών ΟΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ι, ΙΙα, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII προς το Δήμο Λέσβου
45.  
Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ποσού 220.295,44 ευρώ  για  την αντιμετώπιση δαπανών που προέκυψαν από ζημιές στις περιουσίες φυσικών και νομικών προσώπων του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας του  Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
46.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου