Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ2ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄) ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Η ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ».
Εισηγητής:. κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ».
Εισηγητής:. κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019.
Εισηγητής:. κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΑΧ.
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.
Εισηγητής:. κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Χριστιάνα Καλογήρου.
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
κ. Ευστράτιο Κύτελη.
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.
5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Νικόλαο Κατρακάζο.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Καμπούρη.
2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4. κ.κ. Δημάρχους Δήμων Περιφέρειας.
5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου