Επίσκεψη πραγματοποίησε κλιμάκιο της περιφερειακής κίνησης “Ο άλλος δρόμος” στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, κλιμάκιο της περιφερειακής κίνησης “Ο άλλος δρόμος” με επικεφαλής τον Στράτο Γεωργούλα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με το Σύλλογο των Εργαζομένων και τους εργαζόμενους.

Στη συζήτηση που έγινε παρουσιάστηκαν από το ΔΣ οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη, καθώς και τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις, που στο σύνολο τους οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου της υπηρεσίας και των καθηκόντων που καλύπτει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτή της υποβάθμισης, αποτελεί η υποβάθμιση Δ/νσεων σε τμήματα και τμημάτων σε Γραφεία σύμφωνα με τα υπο κατάρτιση οργανογράμματα, και η μετατροπή και υποβάθμιση του ελεγκτή νομιμότητας από μία κεντρική ανεξάρτητη αρχή που θα υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο. Η έδρα αυτών των ανεξάρτητων αρχών θα βρίσκεται στην έδρα κάθε Α.Δ., εν προκειμένου στον Πειραιά, μέσω της οποίας θα ασκείται ο έλεγχος των αποφάσεων των ΟΤΑ του Αιγαίου, μετακινώντας το κέντρο λήψης αποφάσεων.
Τέλος, οι εργαζόμενοι μας ενημέρωσαν για τις απόψεις τόσο του ΔΣ όσο και της ΟΣΕΑΔΕ σχετικά με τις αρμοδιότητες του φορέα που σχετίζονται με τα ύδατα –τα κληροδοτήματα τα δάση και τους δασικούς χάρτες που είναι σε εξέλιξη καθώς και για θέματα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος όπως και τις αλλαγές που σημειώθηκαν από την αχρείαστη και άκαιρη διοικητική αλλαγή στα πλαίσια του «Κλεισθένη 1» σχετικά με τις υπηρεσίες Ιθαγένειας όπου δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στους πολίτες. Σε ότι αφορά στη δασοπροστασία το ΔΣ μας ενημέρωσε για τη θέση των εργαζομένων για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό ενιαίο Φορέα Δασοπροστασίας, σχεδιασμένο ορθολογικά στη βάση των πραγματικών αναγκών των δασών μας.
Μυτιλήνη, 12/4/2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου