“Βάζουμε το Καλό του Τόπου & των Ανθρώπων μας πέρα και πάνω από κομματικές επιθυμίες και σκοπιμότητες!”

1. ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί και να περάσουμε στην πρωτιά αξιοποιώντας και το γεγονός ότι η Περιφέρειά μας είναι παραμεθόριος όχι μόνον της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

 2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ώστε κάθε νησί να μπορεί να λειτουργεί αποκεντρωμένα και αυτοδιοικητικά.
3. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - Λιμάνια - Αεροδρόμια - Οδικά δίκτυα -Φράγματα - Υδατικοί Πόροι - Διαχείριση Αποβλήτων -Χωροταξικός Σχεδιασμός Οι τομείς στους όποιους έχουμε κατ εξοχήν εξειδίκευση, τεχνογνωσία κι εμπειρία, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Διεκδίκηση πύκνωσης των δρομολογίων - Δρομολόγια προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε νησιού. - Βελτίωση της εσωτερικής σύνδεσης των νησιών.
 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. - Προώθηση της χρήσης Φυσικού Αερίου. - Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την ηπειρωτική χώρα.
 6. ΩΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Μοχλός ανάπτυξης των νησιών με βάση ολοκληρωμένες μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού και στοχευμένων αγορών για κάθε νησί ξεχωριστά και με έμφαση στον θεματικό τουρισμό.«Άλμα Αναπτυξης» με κύριους άξονες:
7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
(Αλιεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία )
Στον οποίο υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης, βασιζόμενοι στην ιδιαιτερότητα του φυσικού περιβάλλοντος του κάθε νησιού.
- Αξιοποίηση τεχνογνωσίας και επιστημονικών ερευνών για την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα των νησιών μας εξιδικευμένα για κάθε νησί.
- Έμφαση στα προϊόντα ΠΟΠ.
8. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
των νησιών που αποτελεί την πολιτιστική μας ταυτότητα.
9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
- Εξωστρέφεια, Κίνητρα, Έρευνα, Καινοτομία, Τεχνολογία.
Σε συνέργεια με όλες τις περιφέρειες στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο.
- Αξιοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.
- Έπιδιωξη επαναφοράς σταθερά μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο της νησιωτικότητας.
Στόχος η ενεργός συμμετοχή των νέων και η ενίσχυση και δημιουργία επιχειρήσεων που θα αποτρέψουν την μετανάστευση και τον πληθυσμιακό μαρασμό των νησιών μας.
10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Έμφαση στο «ανθρώπινο πρόσωπο» της περιφέρειας και αποκατάσταση της ισοτιμίας των πολιτών.
11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.
12. ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ-ΕΥΡΩΠΗ με στόχο την επίτευξη ενιαίας αναλογίας προσφυγων-μεταναστών /πληθυσμού με την υπόλοιπη Ελλάδα-Ευρώπη.
Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων ΕΜΠ
Με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 Ελάτε μαζί μας, θα τα καταφέρουμε! με τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ & ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ "ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"
Ήρθε η ώρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να επωφεληθεί από την -Δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων -Ικανότητα συντονισμού εκατοντάδων υπαλλήλων - Αναγνωρισιμότητα και πρόσβαση σε κέντρα εξουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο ίδιος, το επιστημονικό του επιτελείο και οι συνεργάτες του ΘΕΛΟΥΝ και ΜΠΟΡΟΥΝ να κάνουν πράξη το ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ προς όφελος όλων!

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου