Σύνθεση Νέου Δ.Σ. Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Λέσβου

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Λέσβου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 30/03/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα την 16/04/2019 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Πασχαλιάς Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Καρακωνσταντίνος Παρασκευάς
Γεν. Γραμματέας Τσεκούρας Ιωάννης
Ταμίας Ρέππα Ευαγγελία
΄Εφορος Δημ. Σχέσεων Κοπάνου Στυλιανός
Μέλη Ταμβακέρας Βλάσης
                                            Βουκλαρής Παναγιώτης

Για το Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Κ.Κ.Α.Λ.
                          Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου