Έργο ISLANDS OF INNOVATION:Καινοτόμες Πολιτικές για τη Βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Περιοχών

Έργο ISLANDS OF INNOVATION /
INTERREG EUROPE 2014-2020

Καινοτόμες Πολιτικές για τη Βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Περιοχών -
Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, Μυτιλήνη

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υλοποιεί το έργο Islands Of Innovation του Interreg Europe 2014-2020. Το έργο (που βρίσκεται στο 3ο έτος δράσης του) διερευνά τις υφιστάμενες πολιτικές καινοτομίας και προσπαθεί να τις βελτιώσει προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου μέσω ενός Σχεδίου Δράσης που θα εκπονηθεί τους επόμενους μήνες. Το έργο εστιάζει στην διερεύνηση των υφιστάμενων πολιτικών και στη βελτίωση τους προκειμένου να υλοποιηθούν νέες δράσεις επιχειρηματικής καινοτομίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στόχος του είναι να δώσει την δυνατότητα σε επιχειρηματίες και κυρίως στους νέους, να αναπτύξουν δραστηριότητες με καινοτόμα κατά το δυνατό χαρακτηριστικά.
Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρες 10:00 π.μ. – 13:00  μ.μ. στο κτίριο του Τμήματος Γεωγραφίας (3ος όροφος) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Λόφο Πανεπιστημίου, στη Μυτιλήνη θα πραγματοποιηθεί:
Α) Εργαστήριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και ανοικτή συζήτηση για το Σχέδιο Δράσης του
Β)   Ημερίδα όπου θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα έρευνας στους νέους
Στο πλαίσιο του έργου έχει  διεξαχθεί μία διαδικτυακή έρευνα με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των νέων ηλικίας 15-30 ετών σχετικά με την πρόθεση παραμονής τους ή μη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, με θέματα καινοτομίας κλπ. 
Προσκαλούμε  όλους τους νέους και νέες, φοιτητές και εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες να συμμετέχουν ενεργά στις ανοικτές εκδηλώσεις του έργου για να  ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες στα θέματα καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα με τα οποία ασχολείται το έργο και να ανταλλάξουν απόψεις με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας.

Το έργο Islands Of Innovation χρηματοδοτείται από το Interreg Europe
και από Εθνικούς Πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου