Δήμος Μυτιλήνης: αποτελέσματα στο 66% των τμημάτων

Κύτελης Ευστράτιος
46,78%
8.376
15
Μαμάκος Μιχαήλ
14,87 %
2.663
5
Τσιριγώτη Νίκη
11,24 %
2.013
4

Χιωτέλλη Εριφύλη
11,05%
1.979
4
Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
8,52 %
1.526
3
Ζαφειρίου Παναγιώτης
7,54 %
1.350
2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου