«ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο»: «Οι θέσεις μας για τον Τουρισμό στα νησιά του Β. Αιγαίου»

Γνωρίστε τις θέσεις μας για τον Τουρισμό:

Τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αποτελούν έναν ιδιαίτερο προορισμό, με διακριτές διαφορές σε σχέση με άλλα νησιά του Αιγαίου. Είναι τόπος με ασύγκριτη φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ιδανικός για επισκέπτες που αναζητούν πολλές διαφορετικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, άλλα και τόπος παραγωγής εξαιρετικών προϊόντων. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οφείλουμε να τα ενισχύσουμε και να τα αναδείξουμε, χωρίς να εξαιρούμε ούτε ένα νησί.


Στόχος είναι το κατ’ εξοχήν ζητούμενο, η τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις είναι αυτονόητο πως μεταξύ τους πρέπει να έχουν συνέργεια, συνοχή και συμπληρωματικότητα. Επομένως δεν διαχωρίζουμε την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας σε επίπεδο υποδομών, δεδομένου ότι αυτά κρίνονται βασικά και απαραίτητα ως ζητούμενο και στην τουριστική αναπτυξιακή πορεία. Μείζονες τοµείς το οδικό δίκτυο, οι πύλες εισόδου, αεροδρόµια και λιµάνια, καθώς επίσης και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και οι υποδοµές προστασίας περιβάλλοντος.

 Στη συνέχεια καθορίζουμε τους στρατηγικούς μας στόχους σε επίπεδο χάραξης πολιτικής. Αυτοί είναι:
✔️ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος (η ποιοτική διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος με έμφαση στη βελτίωση ποιότητας του σε όλα τα επίπεδα της προσφοράς του, από τις υποδομές έως την πιο μικρή σχετιζόμενη επιχείρηση)
✔️ Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ή αλλιώς διάχυση της τουριστικής κίνησης (ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, υποστήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού).
✔️ Διατήρηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων (ορθολογική χρήση, πρόληψη και αποκατάσταση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών βλαβών, διασύνδεση του τουρισμού µε τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς, πρωτογενή και δευτερογενή)
✔️ Αναμόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (εφαρμογή θεσμικών μέτρων, ενδυνάμωση των φορέων τουριστικής ανάπτυξης, ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, αναμόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων)

Τελικός στόχος, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να παράσχουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν που θα μπορεί να καλύπτει και τις ανάγκες τουριστών υψηλών εισοδηματικών τάξεων και ειδικών απαιτήσεων.

Απαραίτητη η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με την τουριστική παιδεία και την κατάρτιση. Η διάδοση της ιδέας και η αλλαγή νοοτροπίας στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο και μόνιμη βάση.

Ταυτόχρονα, απαραίτητη η διερεύνηση της κοινής γνώμης, και της αντίληψης της τουριστικής εικόνας, οι απαιτήσεις των εν δυνάμει τουριστών.

Παράλληλα στοχεύουμε στη ζήτηση, στις αγορές. Βασικό εργαλείο είναι η επικοινωνιακή πολιτική και η προβολή. Η τουριστική προβολή αποτελεί ασφαλώς καθοριστικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας στην παγκοσµιοποιηµένη τουριστική αγορά, καθώς διαµορφώνει την εικόνα του τουριστικού προορισµού και συµβάλλει στη βελτίωση της θέσης του, ενώ παράλληλα διευκολύνει τις προσπάθειες διείσδυσης σε νέες (τουριστικές) αγορές ή τµήµατα αγορών. Η ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας της Περιφέρειας, ως ενιαίος και αδιαίρετος τουριστικός προορισμός αποτελεί έναν επίσης κρίσιμο στόχο – προαπαιτούµενο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

 Η εμπειρία ως τώρα από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή μας δείχνει σπατάλη πόρων για αποσπασματική διαφήμιση και καθόλου ανταγωνιστική προβολή.

Η συντονισμένη και διαρκής προβολή ολόκληρου του Βόρειου Αιγαίου είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει στο κοινώς επιθυμητό αποτέλεσμα. «Το Βόρειο Αιγαίο ως πολυσυλλεκτική εμπειρία», το Βόρειο Αιγαίο όπου μπορεί να συναντήσεις τα πάντα, από μεσαιωνικά χωριά, ως απολιθωμένα δάση, κι από ήλιο και θάλασσα έως μοναδικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε ουσιαστική συνεργασία με αυτοδιοικητικούς και ιδιωτικούς φορείς (Φορείς Τουρισμού, Ενώσεις Ξενοδόχων, Τουριστικών Πρακτόρων, Επιμελητήρια κλπ), πρόκειται να προχωρήσουμε από την πρώτη κιόλας μέρα στη διαμόρφωση μιας τουριστικής στρατηγικής, που θα έχει τους παρακάτω βασικούς άξονες:

✔️ Ενιαία προβολή των νησιών του Βορείου Αιγαίου ως προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διακριτές διαφορές κάθε νησιού ξεχωριστά. Ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά νησιά, που δεν έχουν προβληθεί όσο θα έπρεπε.
✔️ Ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού το οποίο θα συνεργάζεται με τους Φορείς Τουρισμού κάθε Περιφερειακής Ενότητας (βάση διαλόγου, παραγωγή προτάσεων, ενιαία πολιτική, μέσο άσκησης πίεσης σε θέματα που άπτονται του τουρισμού)
✔️ Σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και τη γαστρονομία: τα τοπικά προϊόντα και η τοπική κουζίνα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος.
✔️ Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής και του κάθε νησιού ξεχωριστά, ένταξη μοναδικών μνημείων, αξιοθέατων, ιστορικών τοποθεσιών στο τουριστικό προϊόν.
✔️ Στήριξη ή/και διοργάνωση δράσεων που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες, να ενισχύσουν ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. αθλητικό, πολιτιστικό, αστικό, κρουαζιέρας, θρησκευτικό, ιατρικό, θερμαλιστικό, καταδυτικό, αναρριχητικό, περιβαλλοντολογικός κλπ) άλλα και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
✔️ Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση, βελτίωση και συνεχή εξέλιξη των τουριστικών υποδομών των νησιών (ξενοδοχειακές μονάδες κ.α.), τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών, φιλικών προς το περιβάλλον.
✔️ Ενίσχυση τομέων, που εμμέσως μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού, όπως η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της Περιφέρειας και η συμμετοχή της σε σχετικές εκθέσεις ή άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, η διεκδίκηση επίλυσης προβλημάτων στις συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών, η σύνδεσή τους με κομβικής σημασίας σημεία (πχ Βόρεια Ελλάδα, μεγάλες πόλεις του εξωτερικού), έργα που υποστηρίζουν και συνδέουν πύλες εισόδου στα νησιά (βλ. οδικοί άξονες), ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

 Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» στο https://tolmame.gr/programma/
#tolmame2019 #VoreioAigaio Panagiotis Christofas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου