“Ρωμαίος και Ιουλιέτα.... Η Επόμενη Μέρα” στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Καλλονής

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σχολείο μας υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης “Ένα Σχολείο Ζωής για τη Ζωή.” Υποδράση του Σχεδίου αποτελεί η Θεατρική Παράσταση “Ρωμαίος και Ιουλιέτα.... Η Επόμενη Μέρα”, που θα ανέβει στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου μας την Τρίτη 21–05-2019, στις 10.30 πμ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου