Εκσυγχρονισμός του κτιρίου του πρώην Θεομήτωρ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δόθηκε η προέγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός Β’ κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΚΚΠΠΒΑ (πρώην Θεομήτωρ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι  935.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του είναι 11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος πρώην Θεομήτωρ  και πιο συγκεκριμένα εργασίες στο κτιριακό κέλυφος (εξωτερική τοιχοποιία, στέγες- δώματα, κουφώματα), καθώς και παρεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και  ψύξης. 

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς όφελος ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη την ειδική υποστήριξή μας. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης στον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα κοινωνικής φροντίδας για άτομα με αναπηρίες στην  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου