ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΝ 10-6-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                     
1.       
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
2.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/2019 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και του τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου»
3.       
Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 198/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
4.       
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (κατολισθήσεις) στη Δ.Κ. Πλωμαρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΜΠΟΥΛΟΣ
5.       
Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  στις  συμβάσεις  για τις προμήθειες  με  τίτλο: Α.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ, ΟΜΑΔΑ  3  (ΣΙΔΕΡΙΚΑ   ΥΛΙΚΑ)
Β.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ, ΟΜΑΔΑ  1  (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
6.       
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης  « Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5029964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
7.       
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης «Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5038230 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
8.       
Έγκριση αγοράς  οικοπέδου στη Βαρειά  Μυτιλήνης  για την ανέγερση Ειδικού Σχολείου
9.       
Έγκριση  Συμπληρωματικής Σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο:  «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 - Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»
10.  
Έγκριση του έργου: «Κατασκευή ξύλινης πέργκολας, έγκριση οριοθέτησης δρόμου στην πλατεία Γαββαθά στην Τοπική Κοινότητα Άντισσας της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης του Δήμου Λέσβου και υλοποίηση της οριοθέτησης της οδού»
11.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ»
12.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μίσθωσης γερανοφόρων κ.τ.λ. οχημάτων για την μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λέσβου για την ανάγκη προσωρινής στέγασης μαθητών
13.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤOIXEIΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΒΡΙΣΑ ΚΑΙ ΛΙΣΒΟΡΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12-06-2017 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
14.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 12ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
15.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ης Παράτασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
16.  
Έγκριση για τη χρήση επί έλασσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε καθώς και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της  Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ»
17.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση 2ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΝΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
18.  
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης παράτασης του έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΙΓΡΙΟΥ»
19.  
Έγκριση  1ου ΑΠΕ και  χορήγηση 2ης παράτασης χρόνου της σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»  
20.  
Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
21.  
Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ "ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
22.  
Έγκριση παράτασης εργασιών του  έργου:  «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
23.  
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από 21/1/2019 έως 28/1/2019 στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ»
24.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12ης Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών»
25.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)»
26.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από 21/1/2019 έως 28/1/2019 στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα, Πάμφιλα, Αφάλωνας, Μόρια) του Δήμου Λέσβου»
27.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στη κύρια   δημοτική  οδό  Δ66 στον άνω Χάλικα Μυτιλήνης λόγω του κατ επείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις  28 & 29  Νοεμβρίου  2018 και στις 21-1-2019 έως 28-1-2019»
28.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση -Στερέωση Οροφής 1ου Ορόφου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου λόγω του κατ επείγοντος»
29.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση Διθέσιου Νηπιαγωγείου Πέτρας Λέσβου»
30.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Δ.Ε. Λ.ΘΕΡΜΗΣ»
31.  
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΛΑΓΙΑΣ- ΤΡΥΓΩΝΑ(ΤΡΥΓΩΝΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΓΙΑΣΕΛΛΗ)»
32.  
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
33.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο ΓΕΛ Καλλονής»
34.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή βάσεων και εργασιών υποδομής για τη στέγαση λυόμενων κατασκευών για τη στέγαση τμημάτων σχολείων του Δήμου Λέσβου μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή δόνηση στις 12/06/2017»
35.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική κατασκευή νέων  βάσεων και συμπληρωματικές εργασίες υποδομής προκατασκευασμένων οικίσκων για τις ανάγκες σχολικών μονάδων του Δήμου Λέσβου που υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή δόνηση στις 12/06/2017»
36.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο»
37.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
38.  
Αποδοχή και έγκριση Β΄ Κατανομής  για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
39.  
Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του ΝΠΔΔ «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Λέσβου», έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
40.  
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέσβου και εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στο 1ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Πλωμάρι
41.  
Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την επιχορήγηση του Πνευματικού κέντρου – Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη» για την συμμετοχή του στο 4ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην Ερμούπολη  Σύρου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
42.  
Έγκριση του 1ου υποχρεωτικού αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λέσβου έτους 2019
43.  
Έγκριση 25ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
44.  
Έγκριση 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
45.  
Έγκριση 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
46.  
Έγκριση 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
47.  
Αποδοχή πιστώσεων (αριθ. πρωτ. 21414/10-5-2019)
48.  
Αποδοχή πιστώσεων (αριθ. πρωτ. 25244/4-6-2019)
49.  
Αποδοχή πιστώσεων (αριθ. πρωτ. 25246/4-6-2019)
50.  
Αποδοχή πιστώσεων (αριθ. πρωτ. 25247/4-6-2019)
51.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών, σύμφωνα με την Α.Π. 25067/5-6-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
52.  
Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης αποχωρούντων υπαλλήλων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
53.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: οικόπεδο, εμβαδού 256,00 τ.μ. επί της οδού Αγ. Συμεών στη Μυτιλήνη, με τη διακριτική ονομασία ΜΕΤΟΧΙ ή ΧΑΝΙ
54.  
Μίσθωση ακινήτου/-ων (γραφείων) με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη (μονάδων των Διευθύνσεων Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
55.  
Απόδοση μισθίων ακινήτων λόγω λήξης μίσθωσης: οριζόντιες ιδιοκτησίες, υπό στοιχ. Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 (γραφεία) 1ου ορόφου σε πολυώροφο κτήριο επί της οδού Καραντώνη αρ. 2 στη Μυτιλήνη, ιδιοκτησίας ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
56.  
Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου: κατάστημα εμβαδού 175 τ.μ. περίπου, στο ισόγειο διώροφου κτηρίου, ευρισκόμενο στη Σκάλα Ερεσού, γνωστό με τη διακριτική ονομασία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
57.  
Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 7245/19-2-2019 αιτήσεως του Νικολάου ΤΖΑΝΟΥ, αναφορικά με τη λύση της αρ. πρωτ. 1294/6-5-2010 Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου μεταξύ αυτού και του Δήμου Λέσβου (δημοτικό ακίνητο: κατάστημα εντός του οικισμού Πηγής Λέσβου με τη διακριτική ονομασία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)
58.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ
59.  
Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου του θέματος διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για εκμίσθωση του ακινήτου «ΚΗΠΟΣ» του κληροδοτήματος Παράσχου ή Παρασκευά Τζιτζή
60.  
Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου του θέματος έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2019 του κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ»
61.  
Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου του θέματος έγκρισης του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλη οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
62.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
                          
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου