Νέο Τμήμα στη Σχολή του Νοσοκομείου Μυτιλήνης - Όλες οι πληροφορίες

Σας  ενημερώνουμε ότι το Δ.Ι.Ε.Κ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ  θα λειτουργήσει  Τμήμα Α΄ και  Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 τμημάτων Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.Επίσης για πρώτη φορά θα λειτουργήσει Τμήμα  Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Στο Γ΄ εαρινό εξάμηνο θα φοιτήσουν  όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτηση του εξαμήνου πρακτικής άσκησης προσκομίζοντας προϋπηρεσία που πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο (τουλάχιστον 120ημερομίσθια)  ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις και δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 2-09-2019  έως  και 15-09-2019 στην Γραμματεία της Σχολής και ώρες από 9 π.μ έως 12 μ.μ.

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μόνο στις παρακάτω ημερομηνίες:

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2019, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2019ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ :

i. Σχετική αίτηση.

ii. Τίτλος  σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου