Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις των ναυαγοσωστών και χειριστών μηχανημάτων έργου

Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 23044/22-5-2019 Ανακοίνωσης θα παραταθεί έως και την Παρασκευή 7/6/2019. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ


Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Χειριστών Μηχανημάτων έργου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 23035/22-5-2019 ανακοίνωσης, θα παραταθεί έως και την Παρασκευή 7/6/2019. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου