Αναπτυξιακοί Παλλεσβιακοί Αγώνες Στίβου

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου διοργανώνει αύριο Σάββατο 15/06/2019 στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης τους Αναπτυξιακούς Παλλεσβιακούς Αγώνες Στίβου των κατηγοριών (Κ18) – (Κ16) – (Κ14)  με ώρα έναρξης αγωνιστικού προγράμματος 17:30.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ   Κ18: 100μ. - 200μ. - ΜΗΚΟΣ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Κ18: 100μ. – 200μ. – 400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ - ΑΚΟΝΤΙΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ Κ16:  150μ. – ΜΗΚΟΣ -  ΣΦΑΙΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ Κ16: 80μ. – 150μ. – 600μ. - 3.000μ. ΒΑΔΗΝ – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ - ΑΚΟΝΤΙΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ Κ14:  60μ. -  ΜΗΚΟΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ Κ14: 60μ. – ΜΗΚΟΣ- ΥΨΟΣ - ΣΦΑΙΡΑ
Στα αγωνίσματα των ΠΑΙΔΩΝ  - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18) δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες το 2002-2003-2004-2005.Οι γεννηθείσες το 2005 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα 400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ. Οι αθλητές – τριες  της κατηγορίας των ΠΑΙΔΩΝ  - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο αγωνίσματα.
Στα αγωνίσματα των ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄(Κ16) δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες το 2004-2005-2006.Οι γεννηθείσες το 2006 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα 600μ.
Στα αγωνίσματα των ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄(Κ14) δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες το 2006-2007.
Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας των ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄(Κ16) και  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄(Κ14) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο αγωνίσματα εκτός από 2  αγωνίσματα δρόμων.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ
Θα λειτουργεί ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ  σύμφωνα με τα παρακάτω :
Η Ε.Α.Σ. ΛΕΣΒΟΥ θα έχει καταγράψει, σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (STARTING LIST).
Οι αθλητές-τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αίθουσα κλήσης, 45΄ πριν την διεξαγωγή του αγωνίσματός τους,  δείχνοντας το ΔΕΛΤΙΟ τους στον υπεύθυνο κριτή για τον έλεγχο. Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή – τρια του οποίου το δελτίο δεν είναι θεωρημένο ιατρικώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή των αθλητών-τριών του σωματείου.
Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε παράγοντα ή προπονητή στην αίθουσα  κλήσης.
Οι αθλητές – τριες θα εισέρχονται στον κυρίως αγωνιστικό χώρο 15΄ - 20΄ πριν από το αγώνισμά τους. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ:
Α) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
Μετά την από 24/12/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι 31/07/2019, οι αθλητές-τριες θα δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποίηση υγείας σύμφωνα με τα παρακάτω:
1) Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» και έχουν ήδη θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

2) Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» ή θα εκδώσουν δελτίο στο μέλλον και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρημένη από ιατρό την  Κάρτα Υγείας Αθλητή.
Οι αθλητές αυτοί πρέπει να θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).
3) Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από ιατρό την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
Για τους αθλητές αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) στη πίσω όψη του δελτίου τους μέχρι και τη λήξη της.
Για την ανανέωση της πιστοποίησης υγείας συστήνεται η ιατρική θεώρηση στην κάρτα υγείας αθλητή, από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).
Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών – αθλητριών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία  της ιατρικής θεώρησης.

ΕΠΑΘΛΑ
Στους τρεις ( 3 ) πρώτους-τες  νικητές-τριες , θα απονεμηθούν Μετάλλια και Διπλώματα.
Ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου