Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Δ. ( ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΥΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041723.
Εισηγήτρια:. κ. Μάρθα Ατσικπάση Προϊσταμένη της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Σ, ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΟΑΕΔ, ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΙΕΚ ) ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020  »
Εισηγητής:. κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ – ΜΟΥΔΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 7+750 ΕΩΣ Χ.Θ. 8+275, ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 8+050.
Εισηγητής:. κ. Στυλιανός Καραγιαννάκης Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.
ΘΕΜΑ6ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητές:. Οι Περιφερειακές Παρατάξεις << Βόρειο Αιγαίο – Γόνιμη Γραμμή >>, << ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >>, << ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το Αιγαίο >> & << ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στο Βόρειο Αιγαίο >>.

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Χριστιάνα Καλογήρου.
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
κ. Ευστράτιο Κύτελη.
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.
5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Νικόλαο Κατρακάζο.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Καμπούρη.
2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4. κ.κ. Δημάρχους Δήμων Περιφέρειας.
5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου