Eνημέρωση απο την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου για τα χρέη ευάλωτων ομάδων προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

Από την  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:
Το τελευταίο διάστημα πολλοί καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του τόπου μας, μας επισκέπτονται έντρομοι προκειμένου να βρούμε λύση στα εξώδικα ή στις οχλήσεις εισπρακτικών εταιρειών για χρέη τους προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και στις προειδοποιήσεις των εταιρειών για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.Εκ του Νόμου, η μόνη δυνατότητα που μας παρέχεται ως Δήμος,  είναι η διεκπεραίωση των αιτημάτων  επανασύνδεση ρεύματος για όσες διακοπές ρεύματος έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/10/2018 στους ανήκοντες στις ευάλωτες κατηγορίες πολίτες, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται για το σκοπό αυτό και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Νόμο. Έχουμε δε ορίσει αρμόδια υπηρεσία υποδοχής των αιτημάτων το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, που βρίσκεται στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 71 στη Λαγκάδα, τηλ:2251055238.
Δυστυχώς, όσο και να θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο στα υπαρκτά όντως προβλήματα των συνανθρώπων μας που απειλούνται με διακοπές ρεύματος ή απένταξης τους από ρυθμίσεις καταβολής οφειλών λόγω του ότι δεν έχουν να πληρώσουν, ο Νόμος δεν μας το επιτρέπει.
Παρ’ όλα αυτά και επειδή μας είναι αδιανόητο να είμαστε παρατηρητές σε ένα πρόβλημα που οξύνεται καθημερινά, η κα Ν. Βερβέρη Νομικός του Κέντρου Κοινότητας του  Ν.Π.Δ.Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, για τους ωφελούμενους που ανήκουν στις κατηγορίες των ευάλωτων πελατών,  έχει αναλάβει την προώθηση των αιτημάτων τους τόσο έναντι των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και στην προάσπιση των συμφερόντων τους μέσω του  Συνηγόρου  του Καταναλωτή. Επιπλέον,  παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε σχέση με τα εκάστοτε δικαιώματα των ευάλωτων πολιτών καθώς και γραπτές αιτήσεις απευθυντέες στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σκοπό την ευνοϊκότερη μεταχείριση τους. Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου,  μέσω της  Νομικού, με τη σύναψη διαπραγματεύσεων  με τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, επέφερε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες  κατηγορίες ευάλωτων. Ωστόσο, οι δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται, περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο επίπεδο της προώθησης των αιτημάτων τους. Ο συνήγορος του Καταναλωτή έχει γίνει  αποδέκτης πολυάριθμων αναφορών πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζητούν τη συνδρομή του προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  και να αποφύγουν την διακοπή της ηλεκτροδότησης των οικιών τους. Όμως, παρά τις εξαγγελίες των εταιρειών για τη μη διακοπή ρεύματος λόγω χρεών σε ευάλωτους πελάτες και για την έναρξη λειτουργίας των επιτροπών που εξετάζουν ιδιαίτερες περιπτώσεις οικιακών καταναλωτών, εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις όπου ευάλωτοι πελάτες δεν τυγχάνουν της ευνοϊκής αντιμετώπισης που οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν. O Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να εξετάζει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και να διαμεσολαβεί για την επανασύνδεση παροχών, τον ευνοϊκότερο δυνατό διακανονισμό οφειλών και την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για τους λόγους αυτούς και εμείς ως Δήμος, με την βοήθεια της Νομικού μας του Κέντρου Κοινότητας  έχουμε εγείρει και τη διαδικασία ανάμειξης του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ώστε να εξεταστούν  ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις  πολιτών των ανωτέρω κατηγοριών , με σκοπό την παροχή συστάσεων στους αρμόδιους φορείς.

Προκειμένου να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους οι ανήκοντες στις ευάλωτες ομάδες του τόπου μας, παραθέτουμε μια συνοπτική ενημέρωση:

«Με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/06.11.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5030/13.11.2018), με την οποία τροποποιήθηκε η Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011),  καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013).
Στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται από όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας ειδικά μέτρα προστασίας, όπως είναι προθεσμία εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης τουλάχιστον σαράντα ημερών, δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης, αναστολή της δυνατότητας του προμηθευτή να δώσει εντολή απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο έως Μάρτιο) και κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο και Αύγουστο), καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή.
Στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών εντάσσονται Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει, εφόσον εντάσσονται σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:
Α Κατηγορία:
Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίοι εντάσσονται αυτόματα στους Ευάλωτους Πελάτες χωρίς να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Β Κατηγορία:
Πελάτες που στη σύνθεση του νοικοκυριού τους περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, με εισοδηματικά κριτήρια ίδια με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, χωρίς να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.
Γ Κατηγορία:
Πελάτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας, με εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσαυξημένα κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, χωρίς να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.
Οι Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εντάσσονται αυτόματα στην Α’ Κατηγορία Ευάλωτων Πελατών χωρίς να υποβάλουν σχετική αίτηση. Εφόσον οι πελάτες αυτοί απενταχθούν από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, απεντάσσονται και από τους Ευάλωτους Πελάτες.
Για την ένταξη στις Β’ και Γ’ Κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών απαιτείται υποβολή αίτησης στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr).
Παρέχεται έκπτωση έως 42% στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε άτομα με χαμηλό εισόδημα, γονείς με 3 τέκνα, άνεργους, άτομα με αναπηρία και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις). Περαιτέρω, στις ανωτέρω κατηγορίες καταναλωτών, όπως επίσης στους υπερήλικες και στους πολύτεκνους πελάτες που εντάσσονται στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, παρέχονται ειδικά προνόμια (ευρύτερη προθεσμία εξόφλησης λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αναστολή έκδοσης, κατά τη διάρκεια του έτους, εντολής περί διακοπής ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή).Επίσης, ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οικιακούς πελάτες με άτοκες δόσεις έως 50% του μηνιαίου λογαριασμού που προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας.    Επίσης είναι δυνατόν να εγκριθεί κατ’ εξαίρεση διακανονισμός για ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις γενικές ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών.»
Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Αναστασία Αντωνέλλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου