Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ».
Εισηγητής:. κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΝΑΛ» ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΝΑΛ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ «ΑΕΝΑΛ» ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ «ΑΕΝΑΛ» ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Μ & Δ ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΆΓΡΑ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Θεόδωρο Βαλσαμίδη.
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
κ. Ευστράτιο Κύτελη.
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.
5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Νικόλαο Κατρακάζο.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4. κ.κ. Δημάρχους Δήμων Περιφέρειας.
5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου