ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Σ.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 25-09-2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγήτρια: κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ( Παράρτημα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ3ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2839/2000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αρώνης Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής:κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 242/1996.
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
ΘΕΜΑ6ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
ΘΕΜΑ7ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
3. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
κ. Αριστείδη Χατζηκομνηνό.
4. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Παντελή Μπουγδάνο.
5. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Βασίλειο Πανουράκη.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
2.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αγαίου.
3. Δήμους Βορείου Αιγαίου.
4. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου