ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31-10-2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 8ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγήτριες: α) : κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                      β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ E-BANKING.
Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Δ.Χ.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητές: α)  κ. Νικόλαος Νύκτας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Τουρισμού & Μεταφορών, Επικοινωνιών.
                    β) κ. Γεώργιος Γουγούλας Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ << ΝΑΥΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ >>, ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».
Εισηγήτρια: κ. Μάρθα Ατσικπάση Προϊσταμένη της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.
ΘΕΜΑ5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. >> ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ « ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. », ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ6ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας.
ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Θ.Ε.Α. ( ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ).
Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας.
ΘΕΜΑ8ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ << ΑΜΚΕ ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ >>.
Εισηγήτρια: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός Έπαρχος Λήμνου.
ΘΕΜΑ9ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός Έπαρχος Λήμνου.
ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ » ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ».
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Π.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Α.Υ ΣΤΗΝ ΠΒΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ ».
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΕΞΙΑΣ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αρώνης Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ13ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >>.

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
3. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
κ. Αριστείδη Χατζηκομνηνό.
4. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Παντελή Μπουγδάνο.
5. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Βασίλειο Πανουράκη.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
2.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αγαίου.
3. Δήμους Βορείου Αιγαίου.
4. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου