Ανακοίνωση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στην ανακοίνωση της «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» του Δήμου Μυτιλήνης

Η ανακοίνωση της «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» του Δήμου Μυτιλήνης, δεν απηχεί τα όσα πράγματι έλαβαν χώρα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης την Παρασκευή 4-10-2019.


Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας πολύ καλά, λόγο εμπειρίας και ως νομικός, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις προς την Δημοτική Αρχή.

Αντίθετα υποστήριξα ότι βάσει Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να απαντηθούν εντός μηνός από την υποβολή τους και όχι την ίδια την στιγμή που αυτές υποβάλλονται.

Ας ληφθεί υπόψιν ότι στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, οι ερωτήσεις των Δημοτικών Παρατάξεων που είχαν υποβληθεί πριν την συνεδρίαση του, υπερέβαιναν τις δέκα τέσσερα (14) στον αριθμό, πολλές δε από αυτές, αφορούσαν θέματα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να απαντηθούν αυτοστιγμή, αλλά απαιτούσαν λόγω της σοβαρότητας τους, ξεχωριστή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση τους, όπως ήταν π.χ. το μεταναστευτικό, η αγροτική οδοποιία, παραχώρηση αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Κοινότητες, λειτουργία προγράμματος Φιλόδημος κλπ).

Με δεδομένο λοιπόν της ήδη ύπαρξης οκτώ (8) θεμάτων προ ημερήσιας Διάταξης που είχαν υποβληθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Δημοτική Αρχή, που έπρεπε να προστεθούν στα είκοσι πέντε (25) θέματα της τακτικής ημερήσιας διάταξης, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν σοβαρότατα, μια και αφορούσαν την εκλογή και ορισμό μελών στα Νομικά Πρόσωπα και Επιτροπές του Δήμου Μυτιλήνης, καθιστούσε απαγορευτική την δυνατότητα συζήτησης επιπλέον ερωτήσεων από την πλευρά της Αντιπολίτευσης στην ίδια συνεδρίαση.

Για τον λόγο αυτόν πρότεινα στο Δημοτικό Συμβούλιο οι ερωτήσεις να υποβληθούν γραπτώς για να απαντηθούν αρμοδίως εντός του νόμιμου χρόνου ή κάποιες από αυτές, κατόπιν συνεννόησης, να γίνουν αντικείμενο ξεχωριστής συνεδρίασης, μια και ούτως ή αλλιώς δεν θα μπορούσαν να απαντηθούν στην ίδια συνεδρίαση και μάλιστα εντός δύο λεπτών για κάθε ερώτηση και  απάντηση, όπως απαιτεί ο κανονισμός.

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να στερηθούν ή να περιοριστούν έστω και στο ελάχιστο, δικαιώματα των δημοτικών παρατάξεων και καθενός από τους δημοτικούς συμβούλους που αποτελούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης.

Αντίθετα, απαρέγκλιτη θέληση μου είναι, να προάγω τον διάλογο και την δημοκρατική λειτουργία του οργάνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την νόμιμη και αποτελεσματική συνεδρίαση του, με σκοπό την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του Δήμου μας.

Απευθύνω πρόσκληση καλόπιστης συνεργασίας σε όλους τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και στην κα Τσιριγώτη προσωπικά, την οποία πρωτίστως εκτιμώ και υπολήπτομαι, ώστε να εργαστούμε όλοι μαζί για την σωστότερη και πρακτικά ωφέλιμη λειτουργία του οργάνου του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προς όφελος όλων των δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου