Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Θέμα: Σχετικά με συνάντηση Υπουργού
Με έκπληξη μας είδαμε σε αρθρογραφία στον αθηναϊκό τύπο (εφημ. «Το μανιφέστο» της 9 Οκτωβρίου 2019 και «Πρώτο θέμα» της ίδιας ημερομηνίας)άρθρα σχετικά με συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κου Θεοδωρικάκου και Δημάρχου της Δυτικής Λέσβου κου Ταξιάρχη Βέρρου να καταφέρονται κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Στα δυο αυτά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι "η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις"… και ότι "θα πρέπει να μπει μια τάξη στον τρόπο που η αποκεντρωμένη Διοίκηση συνεργάζεται με τους Δήμους".

Ως σύλλογος εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επισημαίνουμε ότι:
1. Οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, όλο αυτό το διάστημα που αδυνατούσαν τα αιρετά όργανα να πάρουν αποφάσεις για την κατανομή του προσωπικού τους και των υπηρεσιών τους και εργάζονται άοκνα προκειμένου να αντιμετωπίσουν πληθώρα άλλων ζητημάτων που έχουν προκύψει από τη διάσπαση του ενιαίου Δήμου Λέσβου και για τα οποία δεν υπήρξε η αρμόζουσα νομοθετική πρόβλεψη για μια σειρά λόγους.
2. Ο Υπουργός όφειλε να γνωρίζει (πράγμα που νομίζουμε ότι ο Δήμαρχος κος Τ. Βέρρος γνωρίζει πολύ καλά από την επί χρόνια συνεργασία του με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση) ότι οι εργαζόμενοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν καταφέρει, μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσιακές μονάδες, να εργάζονται, σεβόμενοι τη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, τηρώντας την αρχή της νομιμότητας, και κυρίως χωρίς να είναι εξαρτημένοι των όποιων μεταβολών στην πολιτική εξουσία…..
Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών αλλά και τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες πρώτου και δευτέρου βαθμού του Αιγαίου να αποδίδουν "τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ". Να αφήσουν τους εργαζόμενους να εργαστούν χωρίς πολιτικές πιέσεις και "εκφοβισμούς" (πράγμα, εν γένει κεκτημένο για το θεσμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) και αν θέλουν κάπου να συμβάλουν αυτό να είναι η μέριμνά τους για τη στελέχωση των υπηρεσιών μας και όχι για τη διάλυσή τους μέσω της όποιας ..."ευταξίας". Στόχος των εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, παρά τα όποια προβλήματα και δυσχέρειες αντιμετωπίζουν από την υποστελέχωση είναι η έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση φορέων και πολιτών σύμφωνα με τα όσα προτάσσουν οι νόμοι τους οποίους οφείλουμε να εφαρμόζουμε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
η Γραμματέας
Νίκος Χρυσάφης
Ασημίνα Κότερου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου