Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην συνάντηση εργασίας στο νησί των Οινουσών

Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην συνάντηση εργασίας στο νησί των Οινουσών με θέμα ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής διπλωματίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- Europe Direct Βορείου Αιγαίου.


Την  Περιφερειακή αρχή εκπροσώπησε η αρμόδια Αντιπερειάρχης Αναστασία Αντωνέλλη,  στην διήμερη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο νησί των Οινουσών την προηγούμενη εβδομάδα, με θέμα την ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής διπλωματίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- Europe Direct Βορείου Αιγαίου.
Στην συνάντηση εργασίας, στην οποία συμμετείχαν η Δημοτική Αρχή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, των Ιδρυμάτων Πατέρα και Λαιμού κ.λ.π. ο Επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- Europe Direct Βορείου Αιγαίου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Πάνος Γρηγορίου παρουσίασε τους δύο άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού επί των οποίων πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και υπήρξαν ομόφωνες  αποφάσεις :

1. Διοργάνωση ενός διεθνούς Summer School διάρκειας 4 ημερών και με αντικείμενο την γνωριμία των ευρωπαίων εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εκπροσώπων φορέων πολιτισμού ή των εκπροσώπων και διαμορφωτών της εθνικής εξωτερικής πολιτικής σε επίπεδο διεθνών οργανισμών (πχ Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων, Μουσεία, Ιδρύματα, Περιφέρειες, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργείο Εξωτερικών, κλπ) με την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και την εθνική στρατηγική Πολιτισμού στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών έτσι ώστε να μπορούν να την διδάξουν και στο σχολείο και εν γένει να την χρησιμοποιήσουν στις αναπτυξιακές τους δράσεις αλλά και να μπορεί ο πολιτισμός να αποτελέσει βασικό άξονα στρατηγικής δράσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών .
2. Διοργάνωση ενός σεμιναρίου με θέμα Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια με βάση τον Πολιτισμό. To σεμινάριο αυτό θα αφορά  εκπαιδευτικούς και στελέχη της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, προερχόμενους από προβληματικές ευρωπαϊκές περιφέρειες (πχ νησιωτικές, ιδιαίτερα απομακρυσμένες, ορεινές, με ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, κλπ).
Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής η κ. Αντωνέλλη στην τοποθέτηση της επισήμανε:
«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα σταθεί αρωγός και συνεργάτης  στις δράσεις του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. Ειδικότερα εκτιμάμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία  αποτελεί ένα άριστο διαβατήριο της Ελληνικής Πολιτιστικής Ταυτότητας στους Διεθνείς Οργανισμούς με πολλαπλά οφέλη τόσο για την αναβάθμιση της εικόνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όσο και για την τοπική οικονομία των Οινουσών. Ως Περιφερειακή Αρχή θα στηρίξουμε ανάλογες πρωτοβουλίες, μιας και πολιτική μας θέση είναι ότι ο Πολιτισμός μας μπορεί και πρέπει να είναι ένα άριστο «εξαγώγιμο προϊόν» με στόχο την εξωστρέφεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εκτιμάμε ότι η ενίσχυση της θετικής ταυτότητας- εικόνας των νησιών μας, ειδικά σε αυτήν την δύσκολη περίοδο λόγω της έξαρσης των προσφυγικών- μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά μας, θα αποτελέσει αντιστάθμισμα στα προβλήματα που πιθανά θα υπάρξουν στον κλάδο του τουρισμού. 
Θα συνεργαστούμε και θα στηρίξουμε την Δημοτική Αρχή των Οινουσών- την οποία και ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία- με κάθε τρόπο, προκειμένου σύντομα να κάνουμε πράξη την δράση αυτή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης.
Συγχρόνως θα αξιοποιήσουμε την καλή μας τύχη, της ύπαρξης  του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην Περιφέρεια μας- και ειδικά στον τομέα του Πολιτισμού που έχω την τιμή να μου έχει αναθέσει την αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης-,  και το καλούμε να μας καταθέσει προτάσεις προκειμένου από κοινού να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αναξιοποίητο κεφάλαιο του Πολιτισμού, προς όφελος όλων των πολιτών του Βορείου Αιγαίου.»

Η Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Π.Β.Α
Αναστασία Αντωνέλλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου