Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 16 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ1ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >.
ΘΕΜΑ2ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >..
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
3. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
κ. Αριστείδη Χατζηκομνηνό.
4. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Παντελή Μπουγδάνο.
5. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Βασίλειο Πανουράκη.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου κ. Ευστράτιο Αρώνη.
2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4. Δήμους Βορείου Αιγαίου.
5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 16-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012, καθώς και του Π.Δ. 74/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 92/01-10-2019:
ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΕΝ.Π.Ε.).
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
3. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
κ. Αριστείδη Χατζηκομνηνό.
4. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Παντελή Μπουγδάνο.
5. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Βασίλειο Πανουράκη.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου κ. Ευστράτιο Αρώνη.
2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4. Δήμους Βορείου Αιγαίου.
5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου