ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Π.Σ.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 04-12-2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 04 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Εισηγήτριες:
Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με αρμοδιότητες στους τομείς Οικονομικού & Πολιτισμού.
Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
3. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
κ. Αριστείδη Χατζηκομνηνό.
4. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Παντελή Μπουγδάνο.
5. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Βασίλειο Πανουράκη.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
2.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αγαίου.
3. Δήμους Βορείου Αιγαίου.
4. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                       Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου