Δημοσιοποίηση της Απόφασης για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΑΟΠ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Εχει εκδοθεί η Απόφαση Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών Γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7ΛΨ-6ΗΙ στο «Διαύγεια».
Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου (ΔΑΟΠ Β.Αιγαίου), αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων των υποψήφιων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου