Επερώτηση από την "Συμπαράταξη Πολιτών" για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου

Επερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
Κε Κουφέλο,
Όπως προφανώς γνωρίζετε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πολλά και οι χαμηλές τιμές που καταγράφονται στα σημαντικότερα προϊόντα των νησιών μας όπως το γάλα, το λάδι, το κρασί έχουν ως συνέπεια η παραγωγή να μειώνεται κάθε χρόνο και οι παραγωγοί – και ειδικά οι νέοι -  να διερευνούν  τις δυνατότητες που έχουν να αλλάξουν επάγγελμα.

Δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και εν όψη της ψήφισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, αλλά και της επεξεργασίας προτάσεων για το νέο ΕΣΠΑ, δεν έχετε καταθέσει κανένα συνολικό σχέδιο δράσης για τον τομέα ευθύνης σας αλλά ούτε και κάποια πρόταση ενδεικτική για το πώς σκέφτεστε τα λειτουργήσετε. Ο αγροτικός κόσμος των νησιών που διαπιστώνει με τρόμο την παρατεταμένη αδράνεια των περιφερειακών αρχών στην δρομολόγηση λύσεων που θα ανατρέψει τη καθοδική πορεία των τιμών των προϊόντων, αλλά και τη χειροτέρευση των συνθηκών παραγωγής γεγονός που ανεβάζει το κόστος.
Πιο συγκεκριμένα ρωτάμε:
- Τι προτίθεστε να πράξετε για να στηρίξετε τους παραγωγούς σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (πχ. βελτίωση σταβλικών εγκαταστάσεων, πρόληψη ζωονόσων, σχέδια διαχείρισης νερού, βοσκοτόπων και δασών, μελέτες ταυτοποίησης και διάδοσης τοπικών ποικιλιών, λειτουργία σφαγείων όπου δεν υπάρχει, εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων, έλεγχος εισαγωγών, αλλαγή στον τρόπο υλοποίησης της δακοκτονίας, ανάδειξη καλών πρακτικών κλπ) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και να μειωθεί το κόστος παραγωγής;
- Τι προτίθεστε να πράξετε για να στηρίξετε την τυποποίηση και εμπορία των προϊόντων ώστε να πετύχουν υψηλότερες τιμές στην αγορά (πχ. ανάδειξη καλών πρακτικών τυποποίησης και εμπορίας, ανάδειξη της ταυτότητας και της ποιότητας των προϊόντων, οργάνωση της μεταφοράς προϊόντων ιδίως μεταξύ νησιών, αξιοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό, ανάδειξη των νησιών του Β.Αιγαίου ως γαστρονομικού προορισμού, δικτύωση και ανάδειξη των γιορτών που οργανώνονται από διάφορους φορείς των νησιών και συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα);
- Τι προτίθεστε να πράξετε για την ενίσχυση των πόρων του προγράμματος  Leader που αφορά την ολοκληρωμένη παρέμβαση στον αγροτικό χώρο των νησιών;
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχοντας γνώση των προβλημάτων της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης των προϊόντων με βάση την πρωτογενή παραγωγή, υποστηρίζει ότι η μόνη διέξοδος να συνεχίσουν να υπάρχουν παραγωγοί στην ύπαιθρο των νησιών μας και να περιοριστεί η τάση φυγής είναι να δοθεί έμφαση στα προϊόντα ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας που να ενσωματώνουν τη παραγωγική παράδοση των νησιών μας. Σύνθημα μας «Από το χωράφι στο ράφι του καταναλωτή και στο τραπέζι του τουρίστα με ποιοτικά, ιδιότυπα και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα».
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί μεταξύ άλλων ότι η επανενεργοποίηση της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ εμφανίζεται να αποτελεί μονόδρομο ώστε με την καθοριστική συμβολή των ίδιων των παραγωγών να αλλάξει η πορεία των αγροτικού κόσμου στα νησιά.
Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Γ.Αργυρούδη, Μ.Κάρλας, Μ.νικολάρα, Γ.Σπιλάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου