Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Μυτιλήνης προτίθεται να συγκροτήσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 76 του Ν3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α)και ισχύει.Οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μυτιλήνης και επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή μπορεί να υποβάλλουν σχετικό αίτημα  στο Τμήμα Υποστήριξης  Πολιτικών Οργάνων (υπόψη κ Ε. Κριπιντήρη, οδός Ελ.Βενιζέλου 13-17  Μυτιλήνη ή στο fax 2251350537 ή στην ηλεκτρονική Διεύθυνση dsmytil@gmail.com) για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο.

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήματος εγγραφής ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ακολουθήσει η σχετική κλήρωση για να συμπληρωθεί η Δημοτική Επιτροπή  Διαβούλευσης.

Η παρούσα Ανακοίνωση–Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου