Μοντέλο ΔΕΗ και σε άλλες ΔΕΚΟ - Τι προβλέπεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό

Την επέκταση και σε άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις του µοντέλου που θα εφαρµοσθεί στη ΔΕΗ και περιλαµβάνει κατάργηση της µονιµότητας για τις προσλήψεις νέων εργαζοµένων, κίνητρα για προσέλκυση στελεχών και πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής.Όπως αναφέρει η εφημερίδα, σύµφωνα µε όσα αφήνουν να εννοηθούν κυβερνητικά στελέχη, οι αλλαγές στα εργασιακά της ∆ΕΗ µε τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς εργαζοµένων µε διαφορετικούς εργασιακούς όρους θα αποτελέσουν πιλότο και για άλλες επιχειρήσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος.

Ο στόχος είναι να µειωθεί το λειτουργικό και µισθολογικό κόστος στις ελλειµµατικές ΔΕΚΟ και να εξυγιανθούν τα οικονοµικά τους, έτσι ώστε να µην αποτελούν βαρίδι για τον κρατικό προϋπολογισµό. «Χειρουργικές», δηλαδή µε στόχευση σε συγκεκριµένες οµάδες εργαζοµένων, θα είναι οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στη ∆ΕΗ µε το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη.

Με το νοµοσχέδιο, ταυτόχρονα, προσδιορίζεται η νέα πολιτική προσέλκυσης στελεχών, αλλά και προσλήψεων «απλών» εργαζοµένων. Σε ό,τι αφορά τα στελέχη, στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να δέχονται να εργαστούν σε διευθυντικές θέσεις τεχνοκράτες που κάνουν καριέρα στον ιδιωτικό τοµέα. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται τριετείς συµβάσεις µε µισθούς που θα καθορίζονται από τη σχετική επιτροπή που θα συστήσει η ∆ΕΗ και η οποία δεν θα δεσµεύεται από πλαφόν κ.λπ. Για τους απλούς εργαζόµενους που θα προσληφθούν εκτός ΑΣΕΠ, αλλά µε παρόµοια κριτήρια µε αυτά του ανωτάτου συµβουλίου (επίπεδο εκπαίδευσης, πιστοποιηµένες γνώσεις, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν άρδην. Η βασικότερη αλλαγή είναι ότι δεν θα έχουν καµία µόνιµη σχέση εργασίας και ότι δεν θα καλύπτονται από τη συλλογική σύµβαση που έχει συµφωνήσει το συνδικάτο µε την επιχείρηση.

Πρόκειται για τη δηµιουργία εργαζοµένων δύο ταχυτήτων, γεγονός που δηµιουργεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά του συνδικαλιστικού οργάνου (ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ), που µιλάει για κίνδυνο υιοθέτησης ατοµικών συµβάσεων σε µια επιχείρηση όπως η ∆ΕΗ. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχεται ότι θα υπάρχουν εργαζόµενοι δύο ταχυτήτων, ωστόσο επισηµαίνει ότι δεν θα ήταν δίκαιο να επιβαρυνθούν οι ήδη εργαζόµενοι, ενώ, από την άλλη, η ∆ΕΗ έχει ανάγκη να µπει στο πνεύµα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα για να µπορέσει να επιβιώσει. Σε ό,τι αφορά την εθελουσία της ∆ΕΗ, από το λουκέτο που θα µπει σταδιακά από το 2020 σε κάποιες από τις µονάδες που δουλεύουν µε λιγνίτη, θα «περισσέψουν» περίπου 4.000 εργαζόµενοι.

Αυτό σηµαίνει ότι τελικά η εθελουσία δεν αποκλείεται να λειτουργήσει ακόµα και για 5.000 εργαζόµενους, δηλαδή περίπου έναν στους τρεις σηµερινούς εργαζόµενους. Θα αφορά κυρίως εργαζόµενους από 55 ετών και πάνω, αυτούς δηλαδή που έχουν λιγότερα από 5 χρόνια για να βγουν στη σύνταξη. Ως κίνητρο η ∆ΕΗ θα αναλάβει να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές των ετών µέχρι τη συνταξιοδότηση. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ∆ΕΗ, η πληρωµή των εισφορών για όσους απέχουν µια 5ετία από τη σύνταξη αποτελεί την πλέον συµφέρουσα λύση. Το κόστος µάλιστα µπορεί να αποσβεστεί µέσα σε 2 µε 3 χρόνια.

Για τους υπόλοιπους εργαζόµενους που χρειάζονται περισσότερα από 5 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν θα εφαρµοστεί πρόγραµµα εσωτερικών µετακινήσεων, αλλά και κινητικότητας σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου. Η γενική φιλοσοφία είναι να υπάρξει άρση των σχετικών περιορισµών, ώστε να διευκολύνεται η εσωτερική κινητικότητα των υπαλλήλων και να µπορούν να µετακινούνται µεταξύ των θυγατρικών και της µητρικής ∆ΕΗ. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, θα επτρέπονται πλέον οι εθελοντικές µετακινήσεις εργαζοµένων από τη ∆ΕΗ στο ∆ηµόσιο.

Το αναπτυξιακό σχέδιο

Η ανανέωση του εργατικού δυναµικού και οι νέες εργασιακές σχέσεις «απαντούν» στην πραγµατικότητα στις ανάγκες του νέου business plan της ∆ΕΗ, το οποίο θα παρουσιαστεί σύντοµα από την επιχείρηση. Συγκεκριµένα, µετά τα µέτρα εξασφάλισης της βιωσιµότητας που ελήφθησαν τον Σεπτέµβριο αλλά και τις αλλαγές για τον λειτουργικό εκσυγχρονισµό της ∆ΕΗ που επιχειρείται µε τις διατάξεις του νέου νοµοσχεδίου, ακολουθεί το τρίτο και πιο καθοριστικό βήµα: η εκπόνηση ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της επιχείρησης.

Σύµφωνα µε τα όσα αποκάλυψε στη Βουλή την Τρίτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ, Γιώργος Στάσσης, το νέο business plan θα ξεκινά µε την απολιγνιτοποίηση που είναι απαραίτητο να γίνει, όχι µόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονοµικούς λόγους. Το 2018 η λιγνιτική παραγωγή είχε αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσµα 200 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος οι ζηµιές από τον λιγνίτη θα κλιµακωθούν περαιτέρω, στα 300 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι η απολιγνιτοποίηση θα γίνει σταδιακά και θα πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήµατος και τις ανάγκες τηλεθέρµανσης των τοπικών κοινωνιών, ενώ θα υπάρξει µέριµνα και για τους εργαζόµενους στις µονάδες που κλείνουν. Ταυτόχρονα, εκτός από την απολιγνιτοποίηση, το νέο business plan θα προβλέπει τη µεγαλύτερη ανάπτυξη της ∆ΕΗ στον τοµέα των ΑΠΕ. «Θα προχωρήσουµε πολύ γρήγορα στις ΑΠΕ. Θα ανακοινώσουµε στο κοντινό µέλλον κάποια νούµερα» ανέφερε ο κ. Στάσσης.

Σηµειώνεται ότι στον τοµέα των ΑΠΕ η ∆ΕΗ αναµένεται να δώσει έµφαση στις συνεργασίες µε άλλους παίκτες προκειµένου να µεγαλώσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το χαρτοφυλάκιο των έργων της. Ο τρίτος βασικός πυλώνας του νέου business plan της ∆ΕΗ θα αφορά στον εκσυγχρονισµό της εµπορίας. Στην αρχή της εβδοµάδας, µάλιστα, ανακοινώθηκε η τοποθέτηση ενός έµπειρου στελέχους από την αγορά, του Γ. Καρακούση, ο οποίος αναλαµβάνει αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος και εκτελεστικό µέλος του ∆Σ και θα ασχοληθεί µε την αναδιοργάνωση των εµπορικών υπηρεσιών της επιχείρησης.

Πηγή: Έθνος της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου