Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την πληρωμή των αναδόχων του έργου της δακοκτονίας για την Π.Ε Λέσβου.

Η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Π.Β.Α, κ. Αναστασία Αντωνέλλη, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θέμα της πληρωμής των αναδόχων εργολάβων δακοκτονίας:«Επειδή λέγονται και γράφονται διάφορα που αφορούν την πληρωμή των εργολάβων δακοκτονίας και προκειμένου να ενημερωθούν πρωτίστως οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που πραγματοποίησαν το έργο της δακοκτονίας και να αποκατασταθεί η αλήθεια, σε ότι αφορά την πληρωμή αυτή, οφείλουμε να δηλώσουμε ότι:


Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι η Περιφέρεια ΔΕΝ είναι εργοδότης των
εργαζομένων στην δακοκτονία. Η Περιφέρεια πληρώνει τους αναδόχους εργολάβους του έργου, εν
προκειμένω τις δυο εταιρείες.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πληρωμή των εργαζομένων είναι υποχρέωση του εργοδότη, σύμφωνα
με την εργατική νομοθεσία- εάν ακόμα ισχύει φυσικά-.
Κατά δεύτερον, στην Διεύθυνση Οικονομικών κατατέθηκε το αριθμ. πρωτ. εισερχ. 6167 της
31/10/2019 διαβιβαστικό με τα δικαιολογητικά διαγωνισμού από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και οι φάκελοι από τις 2 εταιρείες ( δελτία διαβροχής κ.λ.π.) που αφορούσαν στην Α! διαβροχή.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 6244 της 4/11/2019 από την ίδια Διεύθυνση μας κατατέθηκαν με
διαβιβαστικό και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούσαν την Β! διαβροχή.
Οφείλω να αναφέρω ότι τόσο ο συνάδελφος Παναγιώτης Κουφέλος, όσο και η Διεύθυνση και οι
εργαζόμενοι στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, μπόρεσαν να μας καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα εκ του Νόμου και τους φακέλους σε χρόνο ρεκόρ, αφού ως γνωστόν λόγω των προβλημάτων που υπήρξαν στην υπογραφή των συμβάσεων- όχι βεβαίως με ευθύνη της Περιφέρειας αλλά λόγω εμπλοκής της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, δικαστικών προσφυγών κ.λ.π. -, αυτές υπογράφηκαν 29/10/2019.
Από την πρώτη εργάσιμη μέρα, μετά την κατάθεση των φακέλων και των δικαιολογητικών, όλοι
μας στην Αντιπεριφέρεια Οικονομικών της Π.Ε Λέσβου ξεκινήσαμε έναν αγώνα ταχύτητας προκειμένου να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε μια χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου σε όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις εταιρείες που ανέλαβαν το έργο της δακοκτονία, τάχιστα. Η πληρωμή των αναδόχων εταιρειών για την Α και Β Διαβροχή θα
πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί το αργότερο την Δευτέρα 18
Νοεμβρίου.
Ένα δημόσιο ευχαριστώ στις τρείς, από τις συνολικά έξη εργαζόμενες που διαθέτει ως
προσωπικό η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε Λέσβου (την Διευθύντρια κ. Μωραϊτου, την Τμηματάρχη κ.Μολιού και την υπάλληλο κ. Σουπουρτζή), μιας και ο αγώνας ταχύτητας έγινε κατορθωτός χάριν στην δική τους διάθεση για υπερωριακή εργασία, καθώς επίσης και για την κατανόηση που επέδειξαν στην ασκηθείσα εκ μέρους μου πίεση. Και τους ευχαριστώ, γιατί όπως γνωρίζουν οι έχοντες σχέση με τον έλεγχο, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών της τάξης των 684.455,06 ευρώ, είναι μια δουλειά που ο χρόνος των 10 εργάσιμων ημερών αποτελεί ρεκόρ για τον δημόσιο τομέα, ένα ρεκόρ που για εμάς ως Περιφερειακή Αρχή αποτελεί ιδανικό στόχο για την διεκπεραίωση των πληρωμών, στην κατεύθυνση του οποίου εργαζόμαστε παρά την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών μας.
Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής,η αρμόδια Αντιπερειάρχης Οικονομικών & Πολιτισμού
Αναστασία Αντωνέλλη
Η Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Π.Β.Α
Αναστασία Αντωνέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου