ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Σ.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 18-12-2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την  18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
Εισηγήτριες: α) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                      β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 10ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγήτριες: α) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
                      β) κ. Νίκη Κουκάρα Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ3ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/CLLD.
Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουγδάνος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ >>
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ << ΣΕΔΟΥΝΤΑ >> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ >>.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
Εισηγητές: α) κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
                   β) κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021.
Εισηγητές: α) κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
                   β) κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ΘΕΜΑ9ο: ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΥΣ 2020.
Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Ψαριανός Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
Εισηγητές: α) κ. Νικόλαος Νύκτας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Τουρισμού & Μεταφορών, Επικοινωνιών.
                   β) κ. Αγγελική Πολυτάκη Προϊσταμένη Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου.
2.κ. Ευστράτιο Αρώνη
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4.Δήμους Βορείου Αιγαίου.
5.Μ.Μ.Ε.                                                                                         Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου