Ενημέρωση για εργασίες αποκατάστασης στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας έχει αποστείλει στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχέδιο Απόφασης
Αυτεπιστασίας τόσο για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης, όσο και για του σοβαρότατου τεχνικού έργου της αποκατάστασης όψεων και στεγών του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος
Μυτιλήνης.
Με την έκδοση της σχετικής Απόφασης και την πρόσληψη του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού για την επίβλεψη των εν λόγω εργασιών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου θα αρχίσει την υλοποίηση του έργου με την προετοιμασία έκδοση των σχετικών διαγωνισμών.

Αναφορικά με τα προβλήματα πτώσης επιχρισμάτων που επικαλείσθε,κ κλιμάκιο της Υπηρεσίας
μας θα σας ενημερώσει για την διενέργεια αυτοψίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος,
προκειμένου να υλοποιηθούν τυχόν άμεσα σωστικά μέτρα που απαιτούνται για τη στερέωση των
διακοσμητικών στοιχείων στον γυναικωνίκη του εν λόγω Ιερού Ναού.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.-
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου