Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη) θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Επανασχεδιασμός Master Plan λιμένα Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
2.       
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μυτιλήνης
3.       
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μυτιλήνης
4.       
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Μυτιλήνης
5.       
Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν συνεδριάζει ως συλλογικό   πειθαρχικό όργανο κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007
6.       
Ορισμός μελών στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 του Δήμου Μυτιλήνης, για το έτος 2019
7.       
Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου-Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη-Teriad
8.       
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ)
9.       
Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού / Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Μυτιλήνης με αντικείμενο «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»
10.  
Έγκριση μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τον Χριστουγεννιάτικο εορταστικό στολισμό Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ                                 
11.  
Επανασύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) για το Υποέργο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου»
12.  
Έγκριση ανανέωσης λειτουργίας Γραφείου Ανταποκριτή  ΟΑΕΔ στη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
13.  
Εξουσιοδότηση αρμόδιας Αρχής για την αδειοδότηση του υπαιθρίου εμπορίου  (έκδοση, θεώρηση, τροποποίηση  κλπ αδειών)
14.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
15.  
Έγκριση της συνέχισης ή μη, κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της λειτουργίας επί της οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη 51, καφενείου, στο ΟΤ Γ667 ιδιοκτησίας του κ. Μέστρου Παναγιώτη – Ραφαήλ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ
16.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στα υγρά καύσιμα κίνησης - θέρμανσης και στα αυτοκίνητα - οχήματα - μηχανήματα έργων του Δήμου
17.  
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
18.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης των πράξεων: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης - 2ου Λυκείου Μυτιλήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5034834 &  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5037487, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
19.  
Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της σύμβασης υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities» της αναδόχου εταιρίας  «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ -  MEDIA SUITE»
20.  
Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της σύμβασης υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities» της αναδόχου εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. ΟΕ  (QUALITY FACTOR QFR)» 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
21.  
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προγράμματα  Κατάρτισης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων Μυτιλήνης», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από την Περιφέρεια Β.Αιγαίου, Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης»
22.  
Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ««Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», από το Υπουργείο Εσωτερικών
23.  
Αντικατάσταση εταίρου στο ευρωπαϊκό ερευνητικό Πρόγραμμα με ακρωνύμιο «HYDROUSA», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4600/2019
24.  
Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Έργου για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ»
25.  
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία Ετήσιας Επιτόπιας                              Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής»
26.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΡΩΤΑΣ»
27.  
Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  1ου ΑΠΕ  του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στη κύρια   δημοτική  οδό  Δ66 στον άνω Χάλικα Μυτιλήνης λόγω του κατ επείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις  28 & 29  Νοεμβρίου  2018 και στις 21-1-2019 έως 28-1-2019»
28.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» χρήσης 2018-2020
29.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ    (Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ)» χρήσης 2018-2020
30.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ(ΔΕ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΑΓΙΑΣΟΥ, ΓΕΡΑΣ, Λ. ΘΕΡΜΗΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)» χρήση 2018-2020
31.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
32.  
Έγκριση 1ου  ΑΠΕ  του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
33.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» αναδόχου εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ
34.  
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και Κάτω Τρίτους»
35.  
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης»
36.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ – Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
37.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
38.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στη Δ.Ε Ευεργέτουλα»
39.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή Διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας»
40.  
Χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
41.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΙ»
42.  
 Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)»
43.  
Έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»
44.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ ΤΗΣ 28ης ΚΑΙ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 21 ΕΩΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»,  αναδόχου  Συμεών Κουρσούνη και Σια Ε.Ε.
45.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου»
46.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστική Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων Β.Δ Λέσβου»
47.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινής - Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο Γ.Ε.Λ Ιππείου»
48.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοιχείου στον Αφάλωνα, ανακατασκευή τεχνικού στο Πυργί και ανακατασκευή τσιμεντόστρωσης τμημάτων αγροτικών οδών στην Δ.Ε Μυτιλήνης λόγω του κατεπείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2018 και στις 21-1-2019 έως 28-1-2019»
49.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση λειτουργίας έργων υδρομάστευσης και άρση επικινδυνότητας παρακείμενων ιδιοκτησιών αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων»
50.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τριών εσχάρων στην περιοχή Σκαμιούδα της Δ.Κ. Άντισσας»
51.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης σε Δημοτικά Νεκροταφεία»
52.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών σε Οδούς και Κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα Ν.Α Λέσβου»
53.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινής - Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών με επιτοίχια στην Πλατεία Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου»
54.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινής - Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών παραλιακής οδού Σκάλας Καλλονής»
55.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στέγης Δημοτικού Ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου»
56.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας Δημοτικών Δρόμων Δήμου Λέσβου πλην της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό»
57.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Οδού από Κάπη προς Αγ. Νικόλαο και Λαγκάδα»
58.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Παναγιούδας»
59.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
60.  
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
61.  
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
62.  
Αποδοχή και έγκριση Δ΄ Κατανομής  έτους 2019 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών σχολείων Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
63.  
Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλη οικονομικού έτους 2020
64.  
Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού τετραμήνου Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019 Δήμου Μυτιλήνης
65.  
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού τετραμήνου Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019 Δήμου Μυτιλήνης
66.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης - αναβάθμισης - τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών των  υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
67.  
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Λεσβιακό  Σύλλογο Αυτοάνοσων Νοσημάτων «Η ΗΩΣ»
68.  
Μίσθωση δημοτικού ακινήτου, ήτοι Κοινοτικού καφενείου Τρύγονα Δήμου Μυτιλήνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου