Δράσεις του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το Γυμνάσιο Πολιχνίτου

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Sociétés, Environnement, Risques» (Κοινωνίες, Περιβάλλον, Κίνδυνοι) στο οποίο συμμετέχουν το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Πολιχνίτου, σε συνεργασία με το Collège Les Coudriers από το Villers Bocage (Γαλλία) και το Lycée Jean-Baptiste Delambre, που εδρεύει στην Amiens της Γαλλίας, διοργανώθηκε κατά το διάστημα 19. – 21. Νοεμβρίου 2019 το Short Term Joint Staff Training event (STJST) του προγράμματος.

Δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο του Πολιχνίτου συναντήθηκαν με τους Γάλλους συναδέλφους και στα πλαίσια της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της εκτέλεσης του προγράμματος επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της EDF στο Penly, στις ακτές της Μάγχης, και το εργοστάσιο της Procter&Gamble στην Amiens. Συζητήθηκαν και καθορίστηκαν οι στόχοι για το πρώτο έτος του προγράμματος για κάθε σχολείο και συμφωνήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.


Εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου
στο Penly της Γαλλίας Στις εγκαταστάσεις της Procter&Gamble
στην Amiens της Γαλλίας

Ο Διευθυντής
Χρήστος Μακρής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου