ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η/27-1-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
1.       
Επανεξέταση του θέματος που αφορά τον χαρακτηρισμό ή μη ως ιστορικού τόπου τμήματος του σχεδίου πόλεως του Πλωμαρίου Λέσβου, μετά την προσκόμιση νέων στοιχείων
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
2.       
Έγκριση μεταστέγασης του Κοινοτικού καταστήματος Μυχούς
3.       
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης για χρήση δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Πασχόντων και φίλων με σκλήρυνση κατά πλάκας Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
4.       
Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
5.       
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχείου στον Αφάλωνα, ανακατασκευή τεχνικού στο Πυργί και ανακατασκευή τσιμεντόστρωσης τμημάτων αγροτικών οδών στην ΔΕ Μυτιλήνης λόγω του κατεπείγοντος που προέκυψε από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 &29 Νοεμβρίου 2018 και στις 21-1-2019 έως 28-1-2019»
6.       
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών παραλιακής οδού Σκάλας Καλλονής»
7.       
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»
8.       
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ»
9.       
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ»
10.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»
11.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
12.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
13.  
Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Ουτζά – Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
14.  
Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Μυτιλήνης, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
                                                   ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ


Συνημμένα: Εισηγήσεις και έγγραφα που αφορούν τα θέματα του Δ.Σ. (Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται το φάκελο θεμάτων του Δ.Σ. καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου