40 Προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:13 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
27 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Προθεσμία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 3, 2020

Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου