Το Ειρηνιστικό Κίνημα Πολιτών Λέσβου διευκρινίζει ότι δε συμμετέχει οργανωμένα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο οργάνωσής της.

Σχετικά με τις προγραμματισμένες αυριανές κινητοποιήσεις, το Ειρηνιστικό Κίνημα Πολιτών Λέσβου διευκρινίζει ότι δε συμμετέχει οργανωμένα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο οργάνωσής της.
Θα επιθυμούσαμε η κινητοποίηση να είχε οργανωθεί από ένα υπερκομματικό συντονιστικό όργανο που θα είχε υιοθετήσει κοινούς στόχους και συνθήματα μέσα από διαβούλευση. Εκτιμούμε ότι η αυριανή κινητοποίηση ελλοχεύει τον κίνδυνο να στρέψει την κοινή γνώμη σε λάθος κατεύθυνση και μακριά από τις ανθρωπιστικές αξίες. Εντούτοις καλούμε τους φίλους μας να πράξουν κατά βούληση λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε.

---
Ομάδα Συντονισμού | Coordination Group
Ειρηνιστικό Κίνημα Πολιτών Λέσβου | Citizens Peace Movement of Lesvos
Επίσημη Σελίδα | Official Page: https://www.fb.me/politeslesvos/
Ομάδα Φίλων | Friends' Group: https://www.fb.me/groups/2464011050511527/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου