Επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκρέκα στη Μυτιλήνη

Με αφορμή την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκρέκα και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κώστα Μπαγινέτα στη Μυτιλήνη, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020,  ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κος Χαράλαμπος Αθανασίου, Βουλευτής Νομού Λέσβου, δήλωσε τα εξής:

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, πραγματοποιήθηκε ευρεία και τετράωρη σύσκεψη, υπό την άρτια οργάνωση του Παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων και εκπροσώπων του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, που αφορούν τα αγροτικά προϊόντα και των συναρμόδιων υπηρεσιών.
Στη σύσκεψη δόθηκε η ευκαιρία να εκτεθεί στο σύνολό της η κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα της Λέσβο, ενώ τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι, καθώς και οι διεκδικήσεις τους αναφορικά με την άμβλυνση των ανισοτήτων και τη διευθέτηση χρόνιων παθογενειών.
Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 31 συμμετέχοντες εκπροσωπώντας τους κλάδους τους. Από τις τοποθετήσεις των φορέων και τις απαντήσεις που δόθηκαν τόσο από τον Υφυπουργό, όσο και από τον Γενικό Γραμματέα προέκυψαν τα εξής:
1. Διατηρείται το ειδικό καθεστώς ενίσχυσης των μικρών νησιών του Αιγαίου και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021 - 2027. Να σημειωθεί ότι στο καθεστώς αυτό περιλαμβάνονται η στρεμματική ενίσχυση των ελαιώνων της Λέσβου, η επιδότηση μεταφοράς των ζωοτροφών στα νησιά και μια σειρά από άλλες ενισχύσεις στις παραδοσιακές τοπικές καλλιεργούμενες ποικιλίες στα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, τέθηκε κατά τη σύσκεψη και εξετάζεται θετικά η επέκταση του μέτρου των ενισχύσεων των ζωοτροφών και μεταξύ των νησιών, κάτι που δεν ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Στη νέα ΚΑΠ δίνεται έμφαση στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και η διατήρηση παραδοσιακών εφαρμογών για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι αυτό της διατήρησης των αναβαθμίδων που θα τύχουν ειδικής χρηματοδότησης για τα νησιά.
3. Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Σχεδίων Μεταποίησης, όπου αναμένονται οι αποφάσεις εντός του μηνός και θα προχωρήσει άμεσα η κατάθεση των προκαταβολών στους δικαιούχους, προκειμένου να ξεκινήσουν τις επενδύσεις τους.
4. Ολοκληρώνεται εντός του προσεχούς Φεβρουαρίου η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης που αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, πανελλαδικά, θα γίνει αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Το ποσό της αύξησης του προϋπολογισμού  θα εξαρτηθεί από το ποσοστό απορρόφησης άλλων μέτρων του προγράμματος Π.Α.Α. του Υπουργείου, προκειμένου να μεταφερθούν μη απορροφήσιμοι πόροι στα Σχέδια Βελτίωσης.
Στη νέα ΚΑΠ τα προγράμματα των Σχεδίων Βελτίωσης δεν θα προκηρύσσονται μία φορά, αλλά περισσότερες από μία μέσα στην επταετία, προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους αγρότες να επενδύουν και να υπάρχει ενδεχομένως και εξειδίκευση στις επενδύσεις.
5. Το ίδιο θα συμβεί και με τον προϋπολογισμό του προγράμματος Leader, που θα αυξηθεί μετά την τελική αξιολόγηση του, που αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΕΤΑΛ περί τα τέλη Φεβρουαρίου.
Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιηθεί στη Λέσβο η πρωτόγνωρη βούληση για επενδυτική δραστηριότητα στο δευτερογενή τομέα, ενώ τονίστηκε από τον πρόεδρο της ΕΤΑΛ Α.Ε. και άλλους συμμετέχοντες η σπουδαιότητα για τη Λέσβο του συγκεκριμένου προγράμματος.
6. Επίσης, έγιναν αναφορές στα μέτρα στήριξης που έχει πάρει η νέα ηγεσία του Υπουργείου για τη διευκόλυνση των αγροτών, των συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών στις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να καλυφθούν ενεργειακά οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις τους αντίστοιχα και να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.
7. Προκειμένου να αιτηθεί το Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια αποζημίωση για την προσβολή από ασθένειες και την πρώιμη πτώση του ελαιοκάρπου, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, έχει συστήσει επιστημονική επιτροπή σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα ετοιμάσει ολοκληρωμένο φάκελο και θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
8. Στα προγράμματα Νέων Αγροτών έγινε αναφορά για να περιληφθούν και σε αυτά οι νέοι αλιείς.
9. Τα θέματα των επιζωοτιών και του πολύχρονου αποκλεισμού εξαγωγής ζώντων ζώων από τη Λέσβο λόγω καταρροϊκού πυρετού, η έλλειψη γεωτεχνικού προσωπικού στις  υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής της δακοκτονίας και οι προτάσεις που έγιναν για να βελτιωθεί κ.ά. θα επανεξεταστούν και θα επανέλθει η ηγεσία του Υπουργείου για να απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων που τέθηκαν στη σύσκεψη.
Τονίστηκε δε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη  στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και ιδίως των αγροτών των νησιωτικών και των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, που θα εκφραστεί μέσα από τα προτεινόμενα μέτρα με την ολοκλήρωση της έγκρισης της νέας ΚΑΠ.
Ο κ. Σκρέκας και ο κ. Μπαγινέτας κατά τη 14ωρη παραμονή τους στη Λέσβο, συνοδευόμενοι από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λέσβου κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Πανάγο Κουφέλο και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ κ. Παναγιώτη Κατσαβέλλη, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν παραγωγικές μονάδες της Λέσβου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου, δύο τυροκομεία καθώς και ένα ελαιοτριβείο και εγκαταστάσεις γεωργικού και γαλακτοκομικού συνεταιρισμού στη Μυτιλήνη, στον Μανταμάδο και στην Αγία Παρασκευή και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να ακούσουν λεπτομέρειες των τρόπων παραγωγής και τυποποίησης κάθε προϊόντος και φυσικά τα προβλήματα κάθε κλάδου.
Τέλος, συζητήθηκαν θέματα προώθησης και αξιοποίησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων και  δεσμεύθηκαν ότι, αφού εξετάσουν τα θέματα που τέθηκαν, θα επανέλθουν για να δώσουν και τις ανάλογες απαντήσεις.
Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Αθανασίου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία αλλά και, κυρίως, για τα ερωτήματα που έθεσαν και τις απορίες που είχαν, καθώς και για το επίπεδο της συζήτησης. Επίσης, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για την άρτια οργάνωση.
Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, τονίζοντας ιδιαίτερα την πλήρη κατανόησή τους για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αναφορικά με τα αγροτικά προϊόντα, το χρόνο που διέθεσαν (4 ώρες) να ακούσουν όλους τους ομιλητές (31 τον αριθμό) και κυρίως την ειλικρίνεια που επέδειξαν κατά τις απαντήσεις που έδωσαν και τις θέσεις που διατύπωσαν.
Συνεπώς, είναι απορίας άξιο, πού στηρίχθηκε συγκεκριμένο έντυπο για να κάνει λόγο ότι δήθεν ‘’απογοήτευσε ο Σκρέκας’’, εκτός και αν υιοθέτησε τη μόνη αρνητική δήλωση συγκεκριμένου συνεταιριστή, ο οποίος εισήλθε στην αίθουσα την τελευταία στιγμή και μετά την τοποθέτηση του κ. Σκρέκα, την οποία δεν γνώριζε, όπως ο ίδιος είπε.
Όσον αφορά τον κ. Μανώλη Κωνσταντιδέλλη από τον Συνεταιρισμό Μεσοτόπου, όχι μόνον παρέμεινε μέχρι τέλους, όχι μόνον πήρε το λόγο, όχι μόνον αποχαιρέτησε τον κ. Υφυπουργό και τον κ. Γενικό Γραμματέα, πριν αναχωρήσουν αργά το βράδυ για την Αθήνα, αλλά και επιπλέον εκφράσθηκε με ικανοποίηση για την βαθιά γνώση των προβλημάτων των αγροτών μας και την ειλικρίνεια των τοποθετήσεών τους.
Είναι, λοιπόν, απορίας άξιο γιατί αυτή η απαξίωση από το συγκεκριμένο έντυπο, το οποίο δεν μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι υπηρετεί σκοπιμότητες!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου