ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΑΔΙΚΟ αποκλεισμό εκπαιδευτικών ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 Άδικος αποκλεισμός εκπαιδευτικών από τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Όπως πιθανά να γνωρίζετε, στη Μυτιλήνη υπάρχει πληθώρα καταγγελιών για χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας αμφιβόλου γνησιότητας που διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, σε ενενήντα πέντε (95) περιπτώσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, που χορηγήθηκαν σε σπουδαστές ξένης γλώσσας την τελευταία πενταετία στη Λέσβο, διαπιστώθηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ βαθμολογιών που ανακοινώθηκαν επίσημα σε υποψηφίους, μετά το πέρας εξεταστικής διαδικασίας. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι και μεγαλύτερος.
Πολλοί από τους κατόχους των εν λόγω πιστοποιητικών που φέρονται να είναι παραποιημένα τα κατέθεσαν σε διάφορες υπηρεσίες ως δικαιολογητικά σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δηλώνοντας κατά τον τρόπο αυτό ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις προκηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας  1ΕΑ/2019 2ΕΑ/2019 για ειδικό βοηθητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και 3ΕΑ/2019 για εκπαιδευτικούς Ειδικής αγωγής. Το αποτέλεσμα είναι αρκετοί υποψήφιοι να έχουν ήδη αποκλειστεί, χωρίς υπαιτιότητά τους, από τους οριστικούς ή και τελικούς πίνακες κατάταξης αν και η γνώση ξένης γλώσσας δεν ήταν απαραίτητο, αλλά πρόσθετο προσόν της προκήρυξης.
Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, επειδή οι πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών «κλειδώνουν» για το επόμενα 3 χρόνια και έτσι τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα είναι καθοριστικά για την εργασία και τη ζωή τους.

Ερωτάται η κ. υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να μην αποκλειστούν άδικα οι υποψήφιοι (οι οποίοι δεν δήλωσαν ψευδώς από πρόθεση ότι κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά και ότι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, αλλά είχαν παντελή άγνοια για την τυχόν παραποίηση του πτυχίου τους και δικαιολογημένα πίστευαν ότι με να κατέχουν πτυχίο αγγλικής γλωσσομάθειας γνωρίζουν πιστοποιημένα την αγγλική γλώσσα), αλλά να καταταγούν κανονικά στους πίνακες κατάταξης, χωρίς απλά να ληφθεί υπόψη το προσόν γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι Βουλευτές

Κομνηνάκα Μαρία
Δελής Γιάννης
Συντυχάκης Μανώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου