ΔΕΥΑΛ:εργασίες στην οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΝΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι από την Δευτέρα 20/01/2020 στις 8.30 π.μ. έως Τρίτη 21/1/2020 στις 15:00 μ.μ. ,θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΝΟΥ (από την συμβολή με την Ελ.Βενιζέλου έως το τέλος της οδού), ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης επικίνδυνου οδοστρώματος από βλάβη ύδρευσης.


Η οδός θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις δύο (2) ανωτέρω ημέρες.

Το τμήμα της οδού θα παραμένει πάντα προσπελάσιμο για τη διέλευση των πεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου